• QÚA TRÌNH CÔNG TÁC
 • 1993: Tốt nghiệp Đại học Sư Phạm
 • 2003: Thạc sĩ chuyên ngành Hóa phân tích
 • 2012: Nhận bằng Tiến sĩ ngành Hóa Hữu cơ
 • KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
 • ·         VỀ GIẢNG DẠY
 • 1- Kinh nghiệm 26 năm luyện thi THPT
 • 2- Đã nhiều năm tham gia hội đồng biên soạn ngân hàng câu hỏi thi THPT và Hội đồng ra đề thi THPT của Bộ GD-ĐT
 • 3- Giảng dạy 07 học phần cho hệ Đại học: Đại cương Hóa Hữu cơ và Hidrocacbon; Dẫn xuất hidrocacbon, Hợp chất tạp chức và polime; Hợp chất thiên nhiên; Bài tập Hóa học ở Trường phổ thông; Khoa học tự nhiên 2; Thực hành hóa hữu cơ
 • 4- Giảng dạy 03 học phần cho hệ Cao học: Hóa dược; Hóa lập thể; Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa hữu cơ ở trường phổ thông.
 • ·            VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 • 1- Đã chủ trì 02 đề tài cấp Bộ và 1đề tài cấp Tỉnh
 • 2- Tham gia nhiều đề tài cấp nhà nước; cấp tỉnh và các dự án
 • 3- Đã công bố 15 bài báo trên các tạp chí uy tín và Hội nghị trong nước; quốc tế.
 • 4- Đã hướng dẫn 08 thạc sĩ bảo vệ đúng hạn luận văn Thạc sĩ; nhiều sinh viên bảo vệ đề tài sinh viên NCKH và khóa luận tốt nghiệp
 • ·            VỀ SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH
 • 1- Chủ biên 02 cuốn sách ID luyện thi THPT Quốc gia xuất bản năm 2019:
 • + Tuyển chọn 5000 bài tập hóa hữu cơ 12
 •        + Tuyển chọn 3000 câu hỏi lí thuyết hóa vô cơ
 • 2- Đồng tác giả của 01 cuốn giáo trình “ Hợp chất thiên nhiên” xuất bản năm 2019.
 • ·            ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 • [1] Chủ trì đề tài cấp Bộ:
 • Tên đề tài : “Nghiên cứu thành phần hoá học và hoạt tính sinh học của cây Cẩm Peristrophe ở vùng núi phía Bắc”.
 • [2] Chủ trì đề tài cấp Tỉnh:
 • Tên đề tài : “Nghiên cứu quy trình chiết xuất tạo chế phẩm tinh chè xanh từ phế phẩm của quá trình sản xuất Chè xanh Thái Nguyên”
 • ·            DANH MỤC CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ
 • [1] Lê Quốc Thắng,  Trịnh Thị Thuỷ, Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Văn Sung (2008); “Alkaloids from Fissistigma acuminatissima (Annonaceae)”, Internatinona Scientific Conferennce on “Chemistry for Development and Integration” -Tạp chí Khoa học và Công nghệ -  Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam, 2008; Tr. 228-233; ISSN-0866-708X.
 • [2] Nguyễn Thị Thanh Hương, Trịnh Thị Thủy (2009), Xây dựng mô hình phát triển vùng nguyên liệu cây nhuộm màu thực phẩm tại Mộc Châu-Sơn la và kết quả nghiên cứu ban đầu về thành phần hóa học và hoạt tính sinh học cây Cẩm , Hội thảo khoa học Câu lạc bộ các trường ĐH Kỹ thuật lần thứ 34, 2009. Tr. 136-142.
 • [3] Trịnh Thị Thủy, Nguyễn Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Duyên, Phạm Thị Ninh, Trần Văn Sung  (2010), “Phân tích và xác định cấu trúc của Peristrophine từ lá cây Cẩm đỏ”; Tạp chí Hóa học, 2010, 48 (6A), 49-54; ISSN-0866-708X.
 • [4] Nguyễn Thị Thanh Hương, Trịnh Thị Thủy (2010),  “Nghiên cứu qui trình chiết tách chất màu từ cây Cẩm (Peristrophe bilvavis (L.) Merr.)”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ -  ĐH Thái Nguyên, 2010, 74 (12), Tr. 23-28; ISSN-1859-2171.
 • [5]  Phạm Thị Phương Dung, Nguyễn Thị Thanh Hương , Trịnh Thị Thuỷ, Trần Văn Sung (2010), “Study on chemical constituents on the wood  of Aquilaria sinensis” ; VietNam academy of sience and technology institute of chemistry, Hanoi; 2010, Tr. 91-97.
 • [6] Phạm Thị Phương Dung, Nguyễn Thị Thanh Hương, Trịnh Thị Thủy, Trần Văn Sung (2011), “Lignan, cinnamic amit và flavonon glycosit từ gỗ cây Dó trung quốc (Aquilaria sinensis)”,  Tạp chí Hóa học, 2011, 49 (2), Tr. 166-171; ISSN-0866-7144.
 • [7] Trinh Thi Thuy, Nguyen Thi Thanh Huong, Le Thi Hong Nhung, Pham Thi Ninh, Domenico V Delfino, Tran Van  Sung (2012), “Isolation, characterization and biological evaluation of a phenoxazine, a natural dyestuff isolated from the leaves of Peristrophe bivalvis”, Natural Product Research, 27 (8), 771-774 (2012). ISSN: 1478-6419; (ID: 698409 DOI: 10.1080/14786419.2012.698409)
 • [8]  Trịnh Thị Thủy, Trần Hoài Lam, Nguyễn Thị Thanh Hương, Le Thi Hong Nhung, Phạm Thị Ninh, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Trần Văn Sung (2012), “Nghiên cứu thành phần và độc tính của chất màu từ lá cây Cẩm tím Peristrophe bivalvis”, Tạp chí Hóa học, 2012, 50 (3), Tr. 394-397; ISSN-0866-7144.
 • [9] .  Trinh Thi Thuy, Tran Hoai Lam, Nguyen Thi Thanh Huong
 • , Le Thi Hong Nhung, Pham Thi Ninh, Nguyen Thi Hoang Anh, Tran Thi Phuong Thao, Tran Van  Sung (2012); “Natural phenoxazine alkaloids from Peristrophe bivalvis (L.) Merr.”; Biochemical Systematics and Ecology 44, 205-207 (2012). DOI:10.1016/j.bse.2012.05.009  No. BSE_2562. SCI 2012 Bimonthly ISSN: 0305-1978
 • [10]  Trịnh Thị Thủy, Nguyễn Thị Thanh Hương, Lê Thị Hồng Nhung, Phạm Thị Ninh, Trần Văn Sung (2012) ; “Nghiên cứu thành phần và độc tính từ lá Cẩm (Study on the composition and toxicity of the colourant from Peristrophe bivalvis leaves” Hội thảo Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội khu vực Tây Bắc, Lào Cai; 2012, Tr. 113-116.
 • [11]  Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Thị Phương Dung (2013), “Nghiên cứu xác định thành phần hóa học của tinh dầu gỗ thân loài Dó Trung quốc Aqualira sinensis Sprengel mọc tự nhiên ở Sơn La”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ -  ĐH Thái Nguyên, 2013, 112 (12)/2, Tr. 21-25; ISSN-1859-2171.
 • [12 ] Ngo Thi Phuong, Bui Kim Anh, Giang Thị Kim Liên , Nguyễn Thị Thanh Hương ,Le Ngoc Hung, Nguyen Tuan Anh, Le Minh Ha (2016); “Primary study on biological activities and chemical constituents of Anoectochilus roxburghii wall. Of vietnam”; Tạp chí Khoa học và Công nghệ -  ĐH Đà nẵng, 2016, 12 (109), Tr. 43-46; ISSN-1859-1531.
 • [13]. Nguyễn Thị Thanh Hương, Trương Thị Hồng Hạnh (2017); “Thành phần hóa học của loài Nhân trần Adenosma Cearuleum R.Br. thu hái ở địa bàn Thái Nguyên”; Tạp chí Khoa học và công nghệ; Đại học Thái Nguyên; 2017; 169 (09): Tr. 93 – 96; ISSN-1859-2171.
 • [14]. Nguyễn Thị Thanh Hương (2018), “Nghiên cứu thành phần hóa học dịch chiết etyl axetat  của loài bồ bồ Adenosma indiana (lour.) Merr. Thu hái ở huyện đại từ-thái nguyên”; Tạp chí phân tích Hóa, lý và sinh học, Tập 23 (2), 2018, tr. 130-135; ISSN-0868-3224
 • [15]. Mai Thanh Nga, Nguyễn Thị Thanh Hương (2019), “Khảo sát thành phần hóa học trong lá cây ngải cứu (Artemisia vulgaris L.) thu hái ở phường Tân Lập -Thái Nguyên”, Tạp chí phân tích Hóa, Lý, Sinh học; 2019, 24 (1), Tr 153-156; ISSN-0868-3224.
+ Xem toàn bộ

Danh sách khoá học của giảng viên