Giới thiệu về giáo viên: 

Là giáo viên với 6 năm kinh nghiệm luyện thi đại học vận dụng cao môn Vật Lý với  hàng trăm học sinh đạt điểm 9+ và 10 qua các năm giảng dạy.  

Giáo viên luyện thi đại học  cho học sinh 5 trường Chuyên và Giáo viên tại trung tâm luyện thi và Bồi dưỡng kiến thức Trung tâm Đăng Khoa- Hà Nội.

Tác giả của 15 đầu sách luyện thi Hay Lạ Khó Vận Dụng Cao.

  •  

 

+ Xem toàn bộ

Danh sách khoá học của giảng viên

Thầy Vũ Ngọc Anh
1,700,000đ 650,000đ
Thầy Vũ Ngọc Anh
300,000đ 199,000đ
Thầy Vũ Ngọc Anh
300,000đ 199,000đ
Thầy Vũ Ngọc Anh
1,200,000đ 1,000,000đ
Thầy Vũ Ngọc Anh
500,000đ 300,000đ
Thầy Vũ Ngọc Anh
800,000đ 350,000đ
Thầy Vũ Ngọc Anh
200,000đ
Thầy Vũ Ngọc Anh
15,000,000đ
Thầy Vũ Ngọc Anh
1,700,000đ 799,000đ