Quá trình học tập: 

 • Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ
 • Đại học Khoa học và Công nghệ

Giải thưởng đạt được:

 • Giải Nhì thành phố Hà Nội môn Sinh học 2012
 • Giải Nhì thành phố Hà Nội môn Sinh học 2014
 • Giải Ba thành phố Hà Nội môn Sinh học 2015
 • Thành viên đội tuyển thi Quốc gia môn Sinh học năm 2015
 • Giải khuyến khích Quốc Gia môn Sinh học năm 2016
 • Giải Ba thành phố giải Sinh học bằng máy tính CASIO 2016
 • Leader nhóm nghiên cứu đề tài về bioinformatics “ Machine learning approaches for Gene prioritization in Rice"

Kinh nghiệm giảng dạy

 • 4 năm giảng dạy môn Sinh học thi đại học, dự bị đại học nước ngoài, thi THPT Chuyên và giảng dạy nền tảng cho học sinh thi đội tuyển các cấp.
 • Coach của hệ thống giáo dục “ I am gifted, so are you” – Hướng dẫn phương pháp học tập và nâng cao năng lực cảm xúc xã hội.
+ Xem toàn bộ

Danh sách khoá học của giảng viên