Giới thiệu về giáo viên: 

  1. Thủ khoa 2016 trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  2. 3 năm kinh nghiệm luyện thi tại TP. HCM.
  3. tác giả của 7 quyển sách Luyện thi Hóa.

Đặc trưng giảng dạy: Lý thuyết điền khuyết, giải bài tập tư duy theo sơ đồ.

+ Xem toàn bộ

Danh sách khoá học của giảng viên