Giới thiệu về giáo viên:

  1. Cựu học sinh khối THPT Chuyên Toán - Trường  Đại Học Khoa  Học Tự Nhiên Hà Nội.
  2. Cử nhân xuất sắc khoa Kinh Tế Đối Ngoại - Đại Học Ngoại Thương.
  3. Huy chương bạc Olympic Toán Hà Nội mở rộng năm 2007.
  4. Đạt kết quả cao trong kỳ thi Đại Học (28,5 điểm khối A và 27,5 khối B)

Với Phong cách giảng dạy

  1. Đi sâu vào bản chất.
  2. Chỉ dùng CASIO hoặc các công thức giải nhanh vào các bài toán mà ứng dụng của chúng trở nên ưu việt so với cách giải thường.
  3. Tập trung vào các bài toán mức độ vận dụng và vận dụng cao.

Phương châm giảng dạy:

  • Khi bạn đóng góp cho xã hội bằng toàn bộ  sức lực của mình, xã hội sẽ đền đáp cho bạn những gì xứng đáng.
  •  
+ Xem toàn bộ

Danh sách khoá học của giảng viên