HOTLINE: 0889.62.6886 - 0812.980888   |   Fanpage Bschool

Xếp hạng học viên đạt điểm cao

 • 1
  Thắng
  10 Điểm
 • 2
  Lê Thu Phương
  10 Điểm
 • 3
  Trần Khắc Hoà
  9.7 Điểm
 • 4
  Trần Tuấn Vũ
  9.5 Điểm
 • 5
  Hoàng Văn Khánh
  9.5 Điểm
 • 6
  Vũ Thuỳ Dương
  9.5 Điểm
 • 7
  Phan Võ Vĩnh San
  9.2 Điểm
 • 8
  Phạm Thị Hồng Ngọc
  9.2 Điểm
 • 9
  Phan Thạch Thảo
  9.2 Điểm
 • 10
  Trần Lê Na
  9.2 Điểm
 • 11
  Nguyễn Duy Duẩn
  9 Điểm
 • 12
  Phạm Hồng Phong
  9 Điểm
 • 13
  Trương Gia Bảo
  9 Điểm
 • 14
  Nguyễn Kim Liên
  8.7 Điểm
 • 15
  Trần Thị Thùy Trang
  8.7 Điểm
 • 16
  Tạ Ngọc Tú
  8.5 Điểm
 • 17
  Hoàng Ngọc Trọng
  8.5 Điểm
 • 18
  Đàm Quang Anh
  8.5 Điểm
 • 19
  Nguyễn Thị Huyền Trang
  8.5 Điểm
 • 20
  Phạm Anh Cường
  8.5 Điểm
 • 21
  Đặng Trung Đô
  8.5 Điểm
 • 22
  Huỳnh Chí Hảo
  8.2 Điểm
 • 23
  Trần Thùy Trang
  8.2 Điểm
 • 24
  Phạm Võ Đình Hoan
  8.2 Điểm
 • 25
  Lê Nguyễn Thanh Thùy
  8.2 Điểm
 • 26
  Vũ Đức Phúc
  8.2 Điểm
 • 27
  Ngô Bình Minh
  8 Điểm
 • 28
  Bùi Văn Thi
  8 Điểm
 • 29
  Âu Trang Mỹ Tiên
  8 Điểm