HOTLINE: 0889.62.6886 - 0812.980888   |   Fanpage Bschool

Xếp hạng học viên đạt điểm cao

 • 1
  Cao Thùy Linh
  10 Điểm
 • 2
  Phan Thạch Thảo
  10 Điểm
 • 3
  Trần Khắc Hoà
  10 Điểm
 • 4
  Đỗ Minh Triết
  10 Điểm
 • 5
  Bùi Phương Nguyên
  10 Điểm
 • 6
  Nguyễn Văn Tây
  10 Điểm
 • 7
  Võ Việt Hùng
  10 Điểm
 • 8
  Hồ Phương Anh
  9.5 Điểm
 • 9
  Nguyễn Văn Tú
  9.5 Điểm
 • 10
  Hoàng Bình Yên Tú
  9.5 Điểm
 • 11
  Trần Vũ Hương Luyên
  9 Điểm
 • 12
  Phạm hoàng phi
  9 Điểm
 • 13
  Hoàng Văn Khánh
  8.5 Điểm
 • 14
  Quách Trọng Phúc
  8.5 Điểm
 • 15
  Trịnh Hữu Hải
  8 Điểm
 • 16
  Đỗ Thành Đạt
  8 Điểm