HOTLINE: 0889.62.6886 - 0812.980888   |   Fanpage Bschool

Xếp hạng học viên đạt điểm cao

 • 1
  Tạ Ngọc Tú
  10 Điểm
 • 2
  Nguyễn Văn Tây
  10 Điểm
 • 3
  hoilamgi
  10 Điểm
 • 4
  Trần Tuấn Vũ
  10 Điểm
 • 5
  Hoàng Bình Yên Tú
  10 Điểm
 • 6
  Võ Phước Hoàng
  10 Điểm
 • 7
  Trịnh Thị Hải
  10 Điểm
 • 8
  Phan Thạch Thảo
  10 Điểm
 • 9
  Đoàn Mạnh Dương
  10 Điểm
 • 10
  Đỗ Gia Huy
  10 Điểm
 • 11
  Châu Nhật
  10 Điểm
 • 12
  lenhung
  10 Điểm
 • 13
  Nguyễn Tấn Tường
  10 Điểm
 • 14
  Nguyễn Ngọc Thiên Trang
  10 Điểm
 • 15
  Nguyễn Quang Tú
  10 Điểm
 • 16
  Trần Vũ Hương Luyên
  10 Điểm
 • 17
  Trần Lê Na
  10 Điểm
 • 18
  Nguyễn Kiều Chinh
  10 Điểm
 • 19
  Hoàng Ngọc Trọng
  10 Điểm
 • 20
  Trương Gia Bảo
  10 Điểm
 • 21
  Võ Thành Trung
  10 Điểm
 • 22
  Đỗ Minh Triết
  10 Điểm
 • 23
  Yến Thanh
  10 Điểm
 • 24
  Nguyễn Văn Tú
  10 Điểm
 • 25
  Nguyễn Đăng Vinh
  10 Điểm
 • 26
  Thái Chí Vỹ
  10 Điểm
 • 27
  Nguyễn Kim Liên
  10 Điểm
 • 28
  Nguyễn Vân Anh
  10 Điểm
 • 29
  Trần Mai Hiền
  10 Điểm
 • 30
  Mai Ngọc
  10 Điểm
 • 31
  Huỳnh Tấn Lương
  10 Điểm
 • 32
  Nguyễn Duy Tấn
  10 Điểm
 • 33
  Thái Đắc Bình Quí
  9.5 Điểm
 • 34
  La Thị Thanh Hoài
  9.5 Điểm
 • 35
  Lê Phương Nhung
  9.5 Điểm
 • 36
  Đào Hương Giang
  9.5 Điểm
 • 37
  Nguyễn Đức Trung
  9.5 Điểm
 • 38
  Le Vu Hong Phong
  9.5 Điểm
 • 39
  Cao Thùy Linh
  9.5 Điểm
 • 40
  Trần Duy Hoài Vũ
  9.5 Điểm
 • 41
  Võ Việt Hùng
  9.5 Điểm
 • 42
  Phạm Thị Hồng Ngọc
  9.5 Điểm
 • 43
  Cao Lộc
  9.5 Điểm
 • 44
  Văn Phú
  9.5 Điểm
 • 45
  lê hồng nhung
  9.5 Điểm
 • 46
  Ngô Bình Minh
  9.5 Điểm
 • 47
  Jack Nguyễn
  9.5 Điểm
 • 48
  Đặng Văn Sinh
  9.5 Điểm
 • 49
  Nguyễn Ngọc Trung
  9.5 Điểm
 • 50
  Lê Phú Quý Mùi
  9.5 Điểm
 • 51
  Chu MInh Quân
  9 Điểm
 • 52
  vũ mai hương
  9 Điểm
 • 53
  Lê Thị Phương Thảo
  9 Điểm
 • 54
  Tăng Quỳnh Trang
  9 Điểm
 • 55
  LỤI toàn A
  9 Điểm
 • 56
  hoàng thị kiều chinh
  9 Điểm
 • 57
  Nguyễn Duy Tùng
  9 Điểm
 • 58
  Trịnh Hữu Hải
  9 Điểm
 • 59
  Trần quang minh
  9 Điểm
 • 60
  Trần Thị Thùy Trang
  9 Điểm
 • 61
  nguyễn thanh bình
  9 Điểm
 • 62
  Nguyễn Như Quỳnh
  9 Điểm
 • 63
  Đỗ Minh Khoa
  9 Điểm
 • 64
  ...second ver loading...
  9 Điểm
 • 65
  Quách Trọng Phúc
  9 Điểm
 • 66
  Nguyễn Bảo
  8.5 Điểm
 • 67
  Nguyễn Vương Tú
  8.5 Điểm
 • 68
  Tùng Nguyễn
  8.5 Điểm
 • 69
  Thịnh Lê
  8.5 Điểm
 • 70
  Bùi Văn Thi
  8.5 Điểm
 • 71
  Nguyễn Quý Quang Huy
  8.5 Điểm
 • 72
  Nguyễn Như Như
  8.5 Điểm
 • 73
  Nguyễn Thiên Phúc
  8.5 Điểm
 • 74
  Vũ Thị Kim Oanh
  8.5 Điểm
 • 75
  Huỳnh Minh Phúc
  8.5 Điểm
 • 76
  Nguyễn Hương Ly
  8.5 Điểm
 • 77
  Đỗ Đại Học
  8 Điểm
 • 78
  D Trafalgar
  8 Điểm
 • 79
  Nguyễn Đình Hùng
  8 Điểm
 • 80
  dịu nguyễn
  8 Điểm
 • 81
  Lê Nguyễn Thanh Thùy
  8 Điểm
 • 82
  Lê Thanh Huyền
  8 Điểm
 • 83
  Nguyễn Ngọc Yến Nhi
  8 Điểm
 • 84
  Mai Thanh Hà
  8 Điểm
 • 85
  Hà Minh Hiếu
  8 Điểm
 • 86
  Lương Đình Minh
  8 Điểm
 • 87
  Phan Huyên
  8 Điểm
 • 88
  Đỗ Hiếu Lan Anh
  8 Điểm
 • 89
  Trịnh Khắc Tùng
  8 Điểm
 • 90
  Dương Văn Đặng
  8 Điểm
 • 91
  Thu Huyền
  8 Điểm
 • 92
  Đặng Thị Phương Thảo
  8 Điểm