HOTLINE: 0889.62.6886 - 0812.980888   |   Fanpage Bschool

Xếp hạng học viên đạt điểm cao

 • 1
  huy
  10 Điểm
 • 2
  Cao Thùy Linh
  10 Điểm
 • 3
  Thái Chí Vỹ
  10 Điểm
 • 4
  Huynh Thư
  10 Điểm
 • 5
  NĐK
  9.5 Điểm
 • 6
  Nguyễn Vũ Thục Anh
  9.5 Điểm
 • 7
  Phan Võ Vĩnh San
  9.5 Điểm
 • 8
  Milalqal
  9 Điểm
 • 9
  Nguyễn Minh Trí
  9 Điểm
 • 10
  TOÀN ĐẠI CA
  8.5 Điểm
 • 11
  Hà Thị Diễm Quỳnh
  8.5 Điểm
 • 12
  Lương Thu
  8 Điểm