HOTLINE: 0889.62.6886 - 0812.980888   |   Fanpage Bschool

Xếp hạng học viên đạt điểm cao

 • 1
  Hách Hải Dương
  10 Điểm
 • 2
  hanobi
  9.75 Điểm
 • 3
  Tuấn Tú
  9.5 Điểm
 • 4
  TKN
  9.5 Điểm
 • 5
  Phạm Thị Thu Hà
  9.25 Điểm
 • 6
  Nhật Hạ
  9.25 Điểm
 • 7
  Nguyễn Xuân Vang
  9.25 Điểm
 • 8
  Đỗ Hà
  9.25 Điểm
 • 9
  Trương Lam
  9 Điểm
 • 10
  Nguyễn Anh Quốc
  9 Điểm
 • 11
  Trần Đức Khải
  8.75 Điểm
 • 12
  Congzzzz
  8.75 Điểm
 • 13
  Phí Ngọc Tuấn
  8.75 Điểm
 • 14
  Nguyễn Minh Phúc
  8.75 Điểm
 • 15
  nguyễn hữu hậu
  8.5 Điểm
 • 16
  Nguyễn Thị Ngọc
  8.5 Điểm
 • 17
  Hoàng Mỹ Linh
  8.5 Điểm
 • 18
  Thuy
  8.5 Điểm
 • 19
  Nguyễn Bảo Anh
  8.5 Điểm
 • 20
  Nhớ người yêu cũ
  8.5 Điểm
 • 21
  Vũ cẩm tú
  8.25 Điểm
 • 22
  Huy Bò
  8.25 Điểm
 • 23
  Huỳnh Tấn Sang
  8.25 Điểm
 • 24
  Nguyễn Thị Ngọc Giàu
  8.25 Điểm
 • 25
  phat dat
  8 Điểm
 • 26
  Mai Bảo Long
  8 Điểm