HOTLINE: 0889.62.6886 - 0812.980888   |   Fanpage Bschool

Xếp hạng học viên đạt điểm cao

 • 1
  Phan Võ Vĩnh San
  10 Điểm
 • 2
  Trần Lê Na
  10 Điểm
 • 3
  Phạm Thị Hồng Ngọc
  10 Điểm
 • 4
  Nguyễn Đăng Vinh
  10 Điểm
 • 5
  Kiều Trang
  10 Điểm
 • 6
  Lê Nguyễn Thanh Thùy
  10 Điểm
 • 7
  Gia Linh
  10 Điểm
 • 8
  Đinh Sỹ Cường
  10 Điểm
 • 9
  Tạ Ngọc Tú
  10 Điểm
 • 10
  Cao Thùy Linh
  10 Điểm
 • 11
  Lại thanh xuân
  10 Điểm
 • 12
  Lê Thu Phương
  10 Điểm
 • 13
  Trương Anh Hiếu
  10 Điểm
 • 14
  Hoàng Văn Khánh
  10 Điểm
 • 15
  Thắng
  10 Điểm
 • 16
  Phan Thạch Thảo
  10 Điểm
 • 17
  Lương Thu
  10 Điểm
 • 18
  Huế
  9 Điểm
 • 19
  Ngô Bình Minh
  9 Điểm
 • 20
  Thái Chí Vỹ
  8 Điểm
 • 21
  Đào Minh Anh
  8 Điểm
 • 22
  Hồ Phương Thảo
  8 Điểm
 • 23
  Huỳnh Chí Hảo
  8 Điểm
 • 24
  hoàng thị kiều chinh
  8 Điểm
 • 25
  Nguyễn Văn Tây
  8 Điểm