HOTLINE: 0889.62.6886 - 0812.980888   |   Fanpage Bschool

TEN IBM - Luyện Thi THPT Quốc Gia Sinh Học 2021

Thầy Phạm Minh Kiên

GIỚI THIỆU

Khóa học cung cấp các kiến thức cơ bản đến nâng cao về môn Sinh học để phục vụ cho tất cả nhu cầu của người học với môn Sinh học 11 và 12 . Bao gồm 5 chuyên đề được dạy theo thứ tự: 
-  Chuyên đề Di truyền học 
- Chuyên đề Tiến hóa. 
- Chuyên đề Sinh thái. 
- Chuyên đề Sinh lý thực vật. 
- Chuyên đề Sinh lý động vật 
Khóa học đơn giản hóa góc nhìn về môn Sinh, người học sẽ không còn cảm thấy sợ môn Sinh nữa với cách mô tả ngắn gọn, xúc tích và mô hình minh họa cho kiến thức và gợi ý các tài liệu, video tham khảo sát với kiến thức thi đại học, không dư thừa.

Đối tượng học:
- Học sinh bắt đầu học để thi khối B THPTQG. 
- Học sinh mất gốc môn Sinh 
- Học sinh có kế hoạch thi lại đại học, thi liên thông cao đẳng-đại học. 
- Học sinh có ý định học môn Sinh để đủ điểm apply đi du học nước ngoài (VD: du học Đức,...) 
- Sinh học nền tảng cho đối tượng sinh viên đại học các ngành liên quan đến Sinh học.

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

Sau khóa học này các bạn học sẽ nắm được các kiến thức cơ bản đến nâng cao của môn Sinh học.

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
150 bài giảng
939 phút
550 phút

Bài 1: Khái niệm về sinh vật nhân thực và sinh vật nhân sơ
Học thử 14 phút
Đáp án: Bài Sinh vật nhân thực và sinh vật nhân sơ  

BTVN: Bài Sinh vật nhân thực và Sinh vật nhân sơ

Bài 2: Gen và cấu trúc của gen
Ngày phát hành: 02/06/2020
Học thử 13 phút
Đáp án: Bài gen và cấu trúc của gen  

BTVN: Bài Gen và Cấu trúc của gen

Bài 3: Phân tử DNA
Ngày phát hành: 09/06/2020
Học thử 45 phút
Đáp án: Bài Phân tử DNA  

BTVN: Bài Phân tử DNA

Bài 4: Bài tập về DNA
Ngày phát hành: 10/06/2020
27 phút
Đáp án: Bài tập về phân tử DNA  

BTVN: Bài tập về Phân tử DNA

Bài 5: Nguyên liệu và nguyên tắc của quá trình nhân đôi
Ngày phát hành: 17/06/2020
26 phút
Đáp án: Bài Nguyên liệu và nguyên tắc quá trình nhân đôi DNA  

BTVN: Nguyên liệu và nguyên tắc quá trình nhân đôi DNA

Bài 6: Quá trình nhân đôi DNA ( Replication)
Ngày phát hành: 24/06/2020
30 phút
Đáp án: Bài Quá trình nhân đôi DNA  

BTVN: Bài Quá trình nhân đôi DNA

Bài 7: Bài tập về Quá trình nhân đôi DNA
Ngày phát hành: 01/07/2020
26 phút

Bài 8: Phân tử RNA và nguyên liệu, nguyên tắc của quá trình phiên mã
Ngày phát hành: 05/07/2020
17 phút

Bài 9: Quá trình phiên mã
Ngày phát hành: 08/07/2020
22 phút

Bài 10: Bài tập về RNA quá trình phiên mã
Ngày phát hành: 12/07/2020
29 phút

Bài 11: Phân tử protein và mã di truyền
Ngày phát hành: 15/07/2020
16 phút

Bài 12: Quá trình dịch mã (Translation)
Ngày phát hành: 19/07/2020
25 phút

Bài 13: Biến đổi cấu trúc protein và mối liên hệ từ gen đến tính trạng
Ngày phát hành: 22/07/2020
19 phút

Bài 14: Bài tập về dịch mã và mã di truyền
Ngày phát hành: 26/07/2020
18 phút

Bài 15: Đột biến gen
Ngày phát hành: 04/08/2020
30 phút

Bài 16: Đột biến gen (Tiếp theo)
Ngày phát hành: 12/08/2020
39 phút

Bài 17: Hậu quả, vai trò và tính chất của đột biến
Ngày phát hành: 04/09/2020
28 phút

Bài 18: Bài tập về đột biến gen (P1)
Ngày phát hành: 19/08/2020
10 phút

Bài 19: Operon và thành phần cấu trúc của operon
Ngày phát hành: 03/09/2020
7 phút

Bài 20: Điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ
Ngày phát hành: 06/09/2020
13 phút

Bài 21: Đột biến gen ở operon Lac
Ngày phát hành: 09/09/2020
10 phút

Bài 22: Tổng kết và tóm tắt kiến thức về di truyền phân tử
Ngày phát hành: 12/09/2020
27 phút

389 phút

Bài 1: Nhiễm sắc thể
Ngày phát hành: 13/09/2020
8 phút

Bài 2: Cấu trúc hiển vi của nhiễm sắc thể
Ngày phát hành: 14/09/2020
6 phút

Bài 3: Cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể
Ngày phát hành: 15/09/2020
11 phút

Bài 4: Các khái niệm cần phân biệt và nhớ
Ngày phát hành: 16/09/2020
22 phút

Bài 5: Bài tập về cấu trúc nhiễm sắc thể
Ngày phát hành: 16/09/2020
30 phút

Bài 6: Chu kỳ tế bào
Ngày phát hành: 18/09/2020
12 phút

Bài 7: Nguyên phân
Ngày phát hành: 19/09/2020
9 phút

Bài 8: Quá trình nguyên phân
Ngày phát hành: 20/09/2020
13 phút

Bài 9: Bài tập về nguyên phân
phút

Bài 10: Giảm phân
Ngày phát hành: 22/09/2020
8 phút

Bài 11: Quá trình giảm phân
Ngày phát hành: 23/09/2020
26 phút

Bài 12: Quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh
Ngày phát hành: 25/09/2020
20 phút

Bài 13: Bài tập về quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh (P1)
Ngày phát hành: 22/10/2020
14 phút

Bài 14: Đột biến cấu trúc Nhiễm sắc thể - Lặp đoạn và Mất đoạn
Ngày phát hành: 24/09/2020
28 phút

Bài 15: Đột biến cấu trúc Nhiễm sắc thể - Đảo đoạn và Chuyển đoạn
Ngày phát hành: 29/09/2020
27 phút

Bài 16: Bài tập về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
phút

Bài 17: Đột biến số lượng NST - Lệch bội (Phần 1)
Ngày phát hành: 01/10/2020
21 phút

Bài 18: Đột biến số lượng NST - Lệch bội (Phần 2)
Ngày phát hành: 02/10/2020
25 phút

Bài 19: Bài tập về đột biến lệch bội
phút

Bài 20: Đột biến số lượng NST - Đa bội (Phần 1)
phút

Bài 21: Đột biến số lượng NST - Đa bội (Phần 2)
phút

Bài 22: Bài tập về đột biến đa bội
phút

Bài 23: Tổng kết và tóm tắt di truyền tế bào
phút

0 phút

Bài 1: Các khái niệm quan trọng
phút

Bài 2: Mendel và phương pháp nghiên cứu
phút

Bài 3: Quy luật di truyền Phân ly
phút

Bài 4: Các biến thể của quy luật phân ly
phút

Bài 5: Bài tập quy luật phân ly (Phần 1)
phút

Bài 6: Bài tập quy luật phân ly (Phần 2)
phút

Bài 7: Quy luật di truyền Phân ly độc lập
phút

Bài 8: Bài tập quy luật phân ly độc lập (Phần 1)
phút

Bài 9: Bài tập quy luật phân ly độc lập (Phần 2)
phút

Bài 10: Quy luật di truyền tương tác gen (Phần 1)
phút

Bài 11: Quy luật di truyền tương tác gen (Phần 2)
phút

Bài 12: Bài tập về tương tác gen (Phần 1)
phút

Bài 13: Bài tập về tương tác gen (Phần 2)
phút

Bài 14: Quy luật di truyền liên kết gen
phút

Bài 15: Bài tập về di truyền liên kết gen
phút

Bài 16: Quy luật di truyền hoán vị gen
phút

Bài 17: Bài tập về hoán vị gen (Phần 1)
phút

Bài 18: Bài tập về hoán vị gen (Phần 2)
phút

Bài 19: Di truyền liên kết giới tính
phút

Bài 20: Bài tập di truyền liên kết giới tính
phút

Bài 21: Di truyền tế bào chất
phút

Bài 22: Ảnh hưởng của môi trường đến sự biểu hiện tính trạng
phút

Bài 23: Bài tập tổng hợp các quy luật di truyền
phút

Bài 24: Tổng kết và tóm tắt cách phân biệt các quy luật di truyền
phút

0 phút

Bài 1: Quần thể và cấu trúc di truyền của quần thể
phút

Bài 2: Cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ phấn và giao phối gần
phút

Bài 3: Bài tập di truyền quần thể tự thụ phấn và giao phối gần (Phần 1)
phút

Bài 4: Bài tập di truyền quần thể tự thụ phấn và giao phối gần (Phần 2)
phút

Bài 5: Cấu trúc di truyền của quần thể giao phối ngẫu nhiên
phút

Bài 6: Bài tập về số loại kiểu gen, kiểu giao phối tối đa.
phút

Bài 7: Bài tập về quần thể giao phối ngẫu nhiên (Phần 1)
phút

Bài 8: Bài tập về quân thể giao phối ngẫu nhiên (Phần 2)
phút

0 phút

Bài 1: Di truyền y học
phút

Bài 2: Bảo vệ vốn gen loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học
phút

Bài 3: Bài tập di truyền tư vấn
phút

Bài 4: Bài tập di truyền phả hệ ( Phần 1)
phút

Bài 5: Bài tập di truyền phả hệ (Phần 2)
phút

Bài 6: Bài tập di truyền phả hệ (Phần 3)
phút

0 phút

Bài 1: Tạo giống thuần dựa vào nguồn biến dị tổ hợp
phút

Bài 2: Tạo giống lai có ưu thế lai cao
phút

Bài 3: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến
phút

Bài 4: Tạo giống bằng công nghệ tế bào
phút

Bài 5: Tạo giống bằng công nghệ gen
phút

0 phút

Bài 1: Bằng chứng tiến hóa
phút

Bài 2: Học thuyết tiến hóa của Darwin
phút

Bài 3: Học thuyết tiến hóa hiện đại
phút

Bài 4: Các nhân tố tiến hóa (Phần 1)
phút

Bài 5: Các nhân tố tiến hóa (Phần 2)
phút

Bài 6: Các bài tập về nhân tố tiến hóa (Phần 1)
phút

Bài 7: Các bài tập về nhân tố tiến hóa (Phần 2)
phút

Bài 8: Loài và các cơ chế cách ly
phút

Bài 9: Quá trình hình thành loài (Phần 1)
phút

Bài 10: Quá trình hình thành loài (Phần 2)
phút

Bài 11: Nguồn gốc của sự sống
phút

Bài 12: Sự phát triển sinh vật qua các đại địa chất
phút

Bài 13: Tổng hợp và tóm tắt phần tiến hóa
phút

0 phút

Bài 1: Môi trường và các nhân tố sinh thái
phút

Bài 2: Quần thể sinh vật và các mối quan hệ trong quần thể
phút

Bài 3: Các đặc trưng cơ bản của quần thể
phút

Bài 4:Biến động số lượng cá thể của quần thể
phút

Bài 5: Tổng hợp kiến thức về quần thể
phút

Bài 6: Quần xã và các đặc trưng của quần xã
phút

Bài 7: Quan hệ giữa các loài trong quần xã
phút

Bài 8: Diễn thế sinh thái
phút

Bài 9: Nguyên nhân diễn thế sinh thái
phút

Bài 10: Các thành phần của hệ sinh thái
phút

Bài 11: Các kiểu hệ sinh thái chủ yếu trên Trái Đất
phút

Bài 12:Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái - Chuỗi, lưới thức ăn và tháp sinh thái
phút

Bài 13:Chu trình sinh địa hóa
phút

Bài 14: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái
phút

Bài 15: Tổng hợp kiến thức về quần xã và hệ sinh thái.
phút

0 phút

Bài 1: Vận chuyển nước và khoáng ở rễ
phút

Bài 2: Vận chuyển nước và khoáng ở thân
phút

Bài 3: Quá trình thoát hơi nước ở lá
phút

Bài 4: Dinh dưỡng khoáng
phút

Bài 5: Dinh dưỡng khoáng Nitrogen
phút

Bài 6: Quá trình quang hợp
phút

Bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng tới quang hợp
phút

Bài 8: Quang hợp và năng suất cây trồng
phút

Bài 9: Hô hấp ở thực vật
phút

Bài 10: Hormon ở thực vật
phút

Bài 11: Cảm ứng - Hướng động
phút

Bài 12: Cảm ứng - Ứng động
phút

Bài 13: Sinh trưởng ở thực vật
phút

Bài 14: Phát triển ở thực vật có hoa
phút

Bài 15: Sinh sản vô tính ở thực vật
phút

Bài 16: Sinh sản hữu tính ở thực vật
phút

0 phút

Bài 1: Tiêu hóa ở động vật
phút

Bài 2: Hô hấp ở động vật
phút

Bài 3: Tuần hoàn máu
phút

Bài 4: Cân bằng nội môi
phút

Bài 5: Cảm ứng ở động vật
phút

Bài 6: Điện thế nghỉ và điện thế hoạt động
phút

Bài 7: Truyền tin qua synape
phút

Bài 8: Tập tính ở động vật
phút

Bài 9: Sinh trưởng và phát triển ở động vật
phút

Bài 10: Nhân tố bên trong ảnh hưởng tới sinh trưởng và phát triển
phút

Bài 11: Nhân tố bên ngoài ảnh hưởng tới sinh trưởng và phát triển
phút

Bài 12: Sinh sản vô tính ở động vật
phút

Bài 13: Sinh sản hữu tính ở động vật
phút

Bài 14: Cơ chế điều hòa sinh sản ở động vật
phút

Bài 15: Điều khiển sinh sản và sinh sản có kế hoạch
phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Kinh nghiệm: năm

Quá trình học tập: 

 • Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ
 • Đại học Khoa học và Công nghệ

Giải thưởng đạt được:

 • Giải Nhì thành phố Hà Nội môn Sinh học 2012
 • Giải Nhì thành phố Hà Nội môn Sinh học 2014
 • Giải Ba thành phố Hà Nội môn Sinh học 2015
 • Thành viên đội tuyển thi Quốc gia môn Sinh học năm 2015
 • Giải khuyến khích Quốc Gia môn Sinh học năm 2016
 • Giải Ba thành phố giải Sinh học bằng máy tính CASIO 2016
 • Leader nhóm nghiên cứu đề tài về bioinformatics “ Machine learning approaches for Gene prioritization in Rice"

Kinh nghiệm giảng dạy

 • 4 năm giảng dạy môn Sinh học thi đại học, dự bị đại học nước ngoài, thi THPT Chuyên và giảng dạy nền tảng cho học sinh thi đội tuyển các cấp.
 • Coach của hệ thống giáo dục “ I am gifted, so are you” – Hướng dẫn phương pháp học tập và nâng cao năng lực cảm xúc xã hội.