HOTLINE: 0889.62.6886 - 0812.980888   |   Fanpage Bschool

BLIVE IBM - Luyện Thi THPT Quốc Gia Môn Tiếng Anh 2021

Cô Phạm Liễu

GIỚI THIỆU

Tại sao ngữ pháp tiếng Anh lại cần thiết? 

Nếu so sánh học tiếng Anh với việc xây một ngôi nhà, thì ngữ pháp tiếng Anh đóng vai trò là nền móng và khung nhà. Móng và khung chắc thì nhà sẽ xây được cao, chắc chắn và có thể xây hay mở rộng thêm nhiều những chi tiết thiết kế khác, và ngược lại. Và theo thứ tự thì móng và phần khung phải là là phần được xây dựng đầu tiên. Qua hình ảnh so sánh này, có thể  khẳng định chắc chắn, hãy bắt đầu học tiếng Anh bằng việc học và củng cố ngữ pháp. Bất kỳ ai, dù là người bản ngữ hay không, đều phải học ngữ pháp nếu muốn sử dụng ngôn ngữ tốt. Chính vì tầm quan trọng đó mà cô Phạm Liễu đã xây dựng khóa học này. Khóa học tập trung vào: 
- Hệ thống toàn bộ kiến thức ngữ pháp Tiếng Anh thông dụng. 
- Nhấn trọng tâm vào các chuyên đề thường gặp trong bài thi THPTQG

Đối tượng học:

1. Học sinh bị hổng kiến thức tiếng Anh mà không biết học lại như thế nào 
2. Bạn cần ôn luyện để tăng ngay điểm thi trên lớp, điểm thi THPTQG, Toeic,Ielts, B1..

 

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

- Được tham gia nhóm kín, được hỏi và giải đáp thắc mắc trong quá trình học khóa học 
- Được nhận sự hỗ trợ từ giáo viên giàu kinh nghiệm và trợ giảng là sinh viên giỏi các trường đại học 
- Được giao lưu kết bạn với bạn bè cùng chí hướng

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
98 bài giảng
1178 phút
752 phút

Bài 1: Giới thiệu khóa học
Học thử 11 phút

Bài 2: Nouns (Danh từ)
27 phút

Bài 3: Subject- Verb agreement (Hòa hợp S-V)
Ngày phát hành: 23/04/2020
17 phút

Bài 4: Confusing Adjective (Tính từ dễ gây nhầm lẫn)- Part 1
Ngày phát hành: 25/04/2020
Học thử 32 phút

Bài 5: Compound Adjective (Tính từ ghép)
Ngày phát hành: 29/04/2020
30 phút

Bài 6: The order of Adjectives (Trật tự sắp xếp tính từ)
Ngày phát hành: 06/05/2020
12 phút

Bài 7: Adverbs (Trạng từ)
Ngày phát hành: 08/05/2020
16 phút

Bài 8: The comparison of Adjectives and Adverbs (So sánh tính từ và trạng từ)
Ngày phát hành: 10/05/2020
31 phút

Bài 9: Tenses (Thì)
Ngày phát hành: 11/06/2020
26 phút

Bài 10: Conditional Sentences (Câu điều kiện)
Ngày phát hành: 15/06/2020
25 phút

Bài 11: Các dạng câu điều kiện đặc biệt
Ngày phát hành: 15/06/2020
16 phút

Bài 12: Gerunds (Danh động từ)
Ngày phát hành: 16/06/2020
15 phút

Bài 13: To Infinitive (to V)
Ngày phát hành: 16/06/2020
10 phút

Bài 14: Bare Infinitive
Ngày phát hành: 17/06/2020
9 phút

Bài 15: Article (Mạo từ )
Ngày phát hành: 23/07/2020
phút

Bài 16: Passive Voice (Câu bị động) - Nguyên tắc chuyển chủ động sang bị động
Ngày phát hành: 18/06/2020
17 phút

Bài 17: Special Passive Voice (Câu bị động đặc biệt)
Ngày phát hành: 06/08/2020
20 phút

Bài 18: Reported Speech (Tường thuật)
Ngày phát hành: 19/06/2020
17 phút

Bài 19: Reported Speech (Tường thuật) (P2)
Ngày phát hành: 20/06/2020
26 phút

Bài 20: Reported speech with Infinitive
Ngày phát hành: 21/06/2020
9 phút

Bài 21: Reported speech with Gerund
Ngày phát hành: 21/06/2020
9 phút

Bài 22: Relative Clauses (Mệnh đề quan hệ)
Ngày phát hành: 07/07/2020
14 phút

Bài 23: Other Clauses (Các loại mệnh đề khác)
Ngày phát hành: 17/09/2020
17 phút

Bài 24: Các cặp lượng từ dễ gây nhầm lẫn
Ngày phát hành: 24/06/2020
Học thử 28 phút

Bài 25: Preposition (Giới từ)- Part 1
Ngày phát hành: 14/07/2020
17 phút

Bài 26: Subjuntive Mood (Thể giả định)
Ngày phát hành: 07/07/2020
19 phút

Bài 27: Conjunction (Liên từ)
Ngày phát hành: 02/07/2020
18 phút

Bài 28: Tag Question (Câu hỏi đuôi)
Ngày phát hành: 07/07/2020
16 phút

Bài 29: Inversion (Đảo ngữ)
Ngày phát hành: 08/07/2020
21 phút

Bài 30: Luyện tập về Đảo ngữ
Ngày phát hành: 19/08/2020
13 phút

Bài 31: Modal verbs (Động từ khuyết thiếu)
Ngày phát hành: 06/07/2020
20 phút

Bài 32: Modal Perfect (Khuyết thiếu hoàn thành)
Ngày phát hành: 22/06/2020
9 phút

Bài 33: Tìm lỗi sai
Ngày phát hành: 19/08/2020
13 phút

Bài 34: Phát âm ED
Ngày phát hành: 05/08/2020
13 phút

Bài 35: Phát âm nguyên âm
18 phút

Bài 36: Phát âm phụ âm
phút

Bài 37: Trọng âm từ 2 âm tiết
Ngày phát hành: 11/08/2020
12 phút

Bài 38: Trọng âm từ trên 3 âm tiết
phút

Bài 39: Viết lại câu Part 1
phút

Bài 40: Viết lại câu Part 2
phút

Bài 41: Chức năng ngôn ngữ (P1)
Ngày phát hành: 07/12/2020
phút

Bài 42: Chức năng ngôn ngữ (P2)
Ngày phát hành: 08/12/2020
phút

146 phút

Bài 1: Skimming skills - Kỹ năng đọc lướt lấy ý chính
Ngày phát hành: 20/08/2020
Học thử 16 phút

Bài 2: Scanning skills
Ngày phát hành: 27/08/2020
12 phút

Bài 3: Paraphrasing skills
Ngày phát hành: 03/09/2020
16 phút

Bài 4: Phương pháp làm dạng câu hỏi đại từ thay thế
Ngày phát hành: 17/09/2020
18 phút

Bài 5: Phương pháp làm dạng câu hỏi từ đồng nghĩa
Ngày phát hành: 24/09/2020
22 phút

Bài 6: Phương pháp làm dạng câu hỏi thông tin chi tiết
Ngày phát hành: 01/10/2020
phút

Bài 7: Phương pháp làm dạng câu hỏi tìm ý chính, đặt tựa đề
Ngày phát hành: 08/10/2020
29 phút

Bài 8: Practice giải quyết dạng câu hỏi tìm chủ đề, đặt tựa đề
Ngày phát hành: 15/10/2020
phút

Bài 9: Phương pháp làm dạng câu hỏi suy luận
Ngày phát hành: 22/10/2020
19 phút

Bài 10: Chữa bài đọc hiểu
Ngày phát hành: 29/10/2020
phút

252 phút

Bài 1: Từ vựng trọng tâm chủ đề môi trường (environment)
Ngày phát hành: 19/08/2020
Học thử 22 phút

Bài 2: Từ vựng thường gặp trong bài thi về chủ đề môi trường
Ngày phát hành: 22/08/2020
16 phút

Bài 3: Luyện tập về chủ đề môi trường
Ngày phát hành: 22/08/2020
16 phút

Bài 4: Từ vựng chủ đề gia đình (Home)
Ngày phát hành: 27/08/2020
15 phút

Bài 5: Từ vựng thường gặp trong bài thi về chủ đề gia đình
Ngày phát hành: 27/08/2020
15 phút

Bài 6: Luyện tập về chủ đề gia đình
Ngày phát hành: 27/08/2020
13 phút

Bài 7: Từ vựng chủ đề văn hóa (Culture)
Ngày phát hành: 03/09/2020
16 phút

Bài 8: Từ vựng thường gặp trong bài thi về chủ đề văn hóa
Ngày phát hành: 09/09/2020
17 phút

Bài 9: Luyện tập về chủ đề văn hóa
Ngày phát hành: 09/09/2020
14 phút

Bài 10: Từ vựng chủ đề công việc
Ngày phát hành: 09/10/2020
16 phút

Bài 11: Từ vựng thường gặp trong bài thi về công việc
Ngày phát hành: 09/10/2020
15 phút

Bài 12: Luyện tập về chủ đề công việc
Ngày phát hành: 09/10/2020
14 phút

Bài 13: Từ vựng trọng tâm chủ đề giáo dục
phút

Bài 14: Từ vựng thường gặp trong bài thi chủ đề giáo dục
Ngày phát hành: 09/10/2020
20 phút

Bài 15: Luyện tập về chủ đề giáo dục
Ngày phát hành: 09/10/2020
16 phút

Bài 16: Từ vựng chủ đề thể thao (Sport)
phút

Bài 17: Từ vựng thường gặp trong bài thi về chủ đề thể thao
phút

Bài 18: Luyện tập chủ đề thể thao
phút

Bài 19: Từ vựng chủ đề sức khỏe (health)
phút

Bài 20: Từ vựng thường gặp trong bài thi về chủ đề sức khỏe
Ngày phát hành: 27/10/2020
13 phút

Bài 21: Luyện tập chủ đề sức khỏe
Ngày phát hành: 27/10/2020
14 phút

Bài 22: Từ vựng chủ đề công nghệ(Science and Technology)
phút

Bài 23: Từ vựng thường gặp trong bài thi về chủ đề công nghệ
phút

Bài 24: Luyện tập chủ đề công nghệ
phút

Bài 25: Từ vựng chủ đề các mối quan hệ (relationships)
phút

Bài 26: Từ vựng thường gặp trong bài thi về các mối quan hê
phút

Bài 27: Luyện tập chủ đề các mối quan hệ
phút

Bài 28: Từ vựng chủ đề âm nhạc (Music)
phút

Bài 29: Từ vựng thường gặp trong bài thi về âm nhạc
phút

Bài 30: Luyện tập chủ đề âm nhạc
phút

Bài 31: Từ vựng thường gặp trong bài thi chủ đề du lịch ( Travelling)
phút

Bài 32: Luyện tập từ vựng chủ đề du lịch
phút

Bài 33: Từ vựng chủ đề Social Media
phút

Bài 34: Luyện tập chủ đề Social Media
phút

Bài 35: Word form
phút

Bài 36: Collocations
phút

Bài 37: Phrasal verbs
phút

Bài 38: Multiple Phrasal verbs
phút

Bài 39: Idioms
phút

Bài 40: Closest and Opposite
phút

Bài 41: Confusing words
phút

28 phút

Bài 1: Thành ngữ về bộ phận cơ thể- Part 1
Ngày phát hành: 01/12/2020
21 phút

Bài 2: Thành ngữ về bộ phận cơ thể - Part 2
phút

Bài 3: Thành ngữ về động vật
phút

Bài 4: Thành ngữ so sánh
phút

Bài 5: Thành ngữ sức khỏe
Ngày phát hành: 07/12/2020
7 phút

Bài 6: Thành ngữ về gia đình
phút

Bài 7: Thành ngữ về cảm xúc
phút

Bài 8: Thành ngữ màu sắc
phút

Bài 9: Thành ngữ thời tiết
phút

Bài 10: Thành ngữ về hôn nhân và tình yêu
phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Kinh nghiệm: năm

Giới thiệu về giáo viên: 

1. Founder tại Fatima Language School. 
2. Cử nhân khoa Sư phạm Tiếng Anh - trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội. 
3. Chứng chỉ giảng dạy Tiếng Anh quốc tế TESOL (có giá trị giảng dạy trên 80 quốc gia trên thế giới). 
4. Nổi tiếng là giáo viên có chất giọng “đặc sệt” American và có kiến thức chuyên sâu về Tiếng Anh. 
5. Có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy các khóa luyện thi THPT QG, phát âm, giao tiếp quốc tế và luyện thi TOEIC.