HOTLINE: 0889.62.6886 - 0812.980888   |   Fanpage Bschool

Toán Học Lớp 12

Tiến sĩ Nguyễn Văn Thắng | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội

GIỚI THIỆU

Để hỗ trợ học sinh nắm vững khối lượng kiến thức lớn về Giải tích và Hình học, Bschool xây dựng khóa học trực tuyến chương trình sách giáo khoa môn Toán với mục đích cung cấp đầy đủ các kiến thức cơ bản giúp học sinh dễ dàng tìm hiểu và nắm vững kiến thức trọng tâm trong chương trình Toán Lớp 12. Từ đó các em có thể đạt được điểm số cao trong các kỳ thi và kiểm tra trong năm học. 

Nội dung khóa học Sách giáo khoa Toán lớp 12

Dựa theo bộ sách giáo khoa toán lớp 12 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành, nội dung chương trình học sẽ được tổ chức với 2 phần trọng tâm: giải tích và hình học. Trong đó phần giải tích có 4 chương bao gồm: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số; Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit; Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng; Số phức. Hình học gồm có 3 chương: Khối đa diện; Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu; Phương pháp tọa độ trong không gian. 

Bên cạnh đó xoay quanh nội dung khóa học là chương trình toán lớp 12 trong sách giáo khoa, các em học sinh còn được ôn luyện bài tập về các kiến thức lớp 10, 11 có thể xuất hiện trong đề thi THPT Quốc gia.

Điểm nổi bật của khóa học sách giáo khoa Toán lớp 12

Không chỉ nắm chắc trọn vẹn tất cả kiến thức quan trọng trong bộ sách giáo khoa Toán lớp 12 mà khi tham gia khóa học này, các em học sinh sẽ được tiếp cận với phương pháp giảng dạy mới lạ, chủ động về việc tiếp nhận kiến thức một cách trực quan, sinh động. 

Học lý thuyết song song với thực hành thông qua các ví dụ, bài tập thực tế là phương pháp học nhanh nhất giúp các em nắm chắc bản chất công thức tính toán logic và ứng dụng kiến thức vào việc giải bài tập sẽ đơn giản hơn rất nhiều. 

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

Sau khi kết thúc mỗi bài giảng kéo dài chỉ trong khoảng từ 15 - 20 phút với nội dung bám sát theo phân phối chương trình môn Toán lớp 12 học sinh sẽ: 

  • Nắm được trọn vẹn toàn bộ các kiến thức trọng tâm, cơ bản nhất của chương trình sách giáo khoa.
  • Lĩnh hội khả năng tự kiểm tra kiến thức bằng các câu hỏi trắc nghiệm trong bài giảng, bổ sung kiến thức đã học trên lớp để đạt được kết quả tốt trong các kì thi và kiểm tra.
  • Tự luyện tập, hoàn thành kiểm tra trực tuyến với các câu hỏi bám sát theo đề thi THPT Quốc gia của các năm trước để có kết quả tốt nhất.
NỘI DUNG KHOÁ HỌC
68 bài giảng
1236 phút
269 phút

Bài 1: Giới thiệu
Học thử 13 phút

Bài 2: (ĐS 10.1) Hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai
Học thử 16 phút

Bài 3: (ĐS 10.2) Cung và góc lượng giác- Công thức lượng giác
26 phút

Bài 4: (ĐS 10.3) Phương trình, hệ phương trình đại số
23 phút

Bài 5: (ĐS 10.4) Bất phương trình và hệ bất phương trình đại số bậc nhất
19 phút

Bài 6: (ĐS 10.5) Dấu của tam thức bậc hai
13 phút

Bài 7: (GT 11.1) Giới hạn của hàm số và sự liên tục của hàm số
25 phút

Bài 8: (GT 11.2) Đạo hàm và quy tắc tính đạo hàm
24 phút

Bài 9: (GT 11.3) Đạo hàm cấp 2 và tính lồi lõm của hàm số
21 phút

Bài 10: (GT 11.4) Hàm số lượng giác
15 phút

Bài 11: (GT 11.5) Phương trình lượng giác
21 phút

Bài 12: (GT 11.6) Bất phương trình lượng giác
14 phút

Bài 13: (HH 11.1) Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian
15 phút

Bài 14: (HH 11.2) Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian
24 phút

194 phút
Học liệu Chương: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị Hàm số  
Bài tập: Sự đồng biến, nghịch biến của Hàm số  
Bài tập: Cực trị của Hàm số  
Bài tập: GTLN và GTNN của Hàm số  
Bài tập: Đường tiệm cận của Đồ thị Hàm số  
Bài tập: Khảo sát sự biến thiên và Vẽ đồ thị Hàm số  
Bài tập Ôn tâp Chương: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị Hàm số  

Bài 1: (GT 12.1) Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số (lí thuyết)
19 phút

Bài 2: (GT 12.1) Sự đồng biến, nghich biến của hàm số (bài tập)
Học thử 29 phút

Bài 3: (GT 12.2) Cực trị của hàm số
18 phút

Bài 4: (GT 12.3) Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
24 phút

Bài 5: (GT 12.4) Đường tiệm cận
24 phút

Bài 6: (GT 12.5) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số
29 phút

Bài 7: (GT) Ôn tập chương 2
51 phút

81 phút
Học liệu Chương: Khối đa diện  
Bài tập: Khái niệm về khối đa diện  
Bài tập: Khối đa diện lồi và Khối đa diện đều  
Bài tập: Thể tích khối đa diện  
Bài tập Ôn tập Chương: Khối đa diện  

Bài 1: (HH 12.1) Khái niệm về khối đa diện
20 phút

Bài 2: (HH 12.2) Khối đa diện lồi và khối đa diện đều
18 phút

Bài 3: (HH 12.3) Khái niệm về thể tích của khối đa diện
19 phút

Bài 4: (HH) Ôn tập chương 3
24 phút

170 phút
Học liệu Chương: Hàm số lũy thừa- Hàm số mũ và hàm số lôgarit  
Bài tập: Lũy thừa  
Bài tập: Hàm số lũy thừa  
Bài tập: Logarit  
Bài tập: Hàm số mũ và Hàm số Logarit  
Bài tập: Phương trình mũ và Phương trình Logarit  
Bài tập: Bất phương trình mũ- Bất phương trình Logarit  
Bài tập Ôn tập Chương: Hàm số lũy thừa- Hàm số mũ và hàm số Lôgarit  

Bài 1: (GT12.6) Lũy thừa
20 phút

Bài 2: (GT 12.7) Hàm số lũy thừa
19 phút

Bài 3: (GT 12.8) Lôgarit
24 phút

Bài 4: (GT 12.9) Hàm số mũ, hàm số Lôgarit
29 phút

Bài 5: (GT 12.10) Phương trình mũ và phương trình Lôgarit
23 phút

Bài 6: (GT 12.11) Bất phương trình mũ và bất phương trình Lôgarit
12 phút

Bài 7: (GT) Ôn tập chương 4
23 phút

Bài 8: (GT) Ôn tập học kì I
20 phút

70 phút
Học liệu Chương: Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu  
Bài tập: Khái niệm về mặt tròn xoay, mặt nón, hình nón, khối nón  
Bài tập: Mặt trụ và Khối trụ  
Bài tập: Mặt cầu - Khối cầu  
Bài tập Ôn tâp Chương: Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu  

Bài 1: (HH 12.4) Khái niệm về mặt tròn xoay
17 phút

Bài 2: (HH 12.5) Khái niệm về mặt tròn xoay (tiếp)
8 phút

Bài 3: (HH12.6) Mặt cầu
15 phút

Bài 4: (HH) Ôn tập chương 5
14 phút

Bài 5: (HH) Ôn tập học kì I
16 phút

102 phút
Học liệu Chương: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng  
Bài tập: Nguyên hàm  
Bài tập: Tích phân  
Bài tập: Ứng dụng của tích phân  
Bài tập Ôn tập Chương: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng  

Bài 1: (GT 12.12) Nguyên hàm
15 phút

Bài 2: (GT 12.13) Nguyên hàm (tiếp)
14 phút

Bài 3: (GT 12.14) Tích phân
13 phút

Bài 4: (GT 12.15) Tích phân ( tiếp)
16 phút

Bài 5: (GT 12.16) Ứng dụng của tích phân
13 phút

Bài 6: (GT 12.17) Ứng dụng của tích phân (tiếp)
16 phút

Bài 7: (GT) Ôn tập chương 6
15 phút

101 phút

Bài 1: (HH 12.7) Hệ tọa độ trong không gian
15 phút

Bài 2: (HH 12.8) Hệ tọa độ trong không gian (tiếp)
13 phút

Bài 3: (HH 12.9) Phương trình mặt phẳng
21 phút

Bài 4: (HH 12.10) Phương trình đường thẳng trong không gian
13 phút

Bài 5: (HH 12.11) Phương trình đường thẳng trong không gian (tiếp)
15 phút

Bài 6: (HH) Ôn tập chương 7
9 phút

Bài 7: (HH) Ôn học kì 2
15 phút

94 phút
Học liệu: Số phức  
Bài tập: Số phức  
Bài tập: Cộng, trừ và nhân số phức  
Bài tập: Phép chia số phức  
Bài tập: Phương trình bậc hai với hệ số thực  
Bài tập Ôn tập Chương: Số phức  

Bài 1: (GT12.18) Số phức
18 phút

Bài 2: (GT 12.19) Cộng, trừ và nhân số phức
12 phút

Bài 3: (GT 12.20) Phép chia số phức
14 phút

Bài 4: (GT 12.21) Phương trình bậc hai với hệ số thực
18 phút

Bài 5: (GT) Ôn tập chương 8
13 phút

Bài 6: (GT) Ôn học kì 2
19 phút

155 phút

Bài 1: Giải đề Mức độ đơn giản (P1)
11 phút

Bài 2: Giải đề Mức độ đơn giản (P2)
7 phút

Bài 3: Giải đề Mức độ đơn giản (P3)
11 phút

Bài 4: Giải đề Mức độ trung bình (P1)
17 phút

Bài 5: Giải đề Mức độ trung bình (P2)
15 phút

Bài 6: Giải đề Mức độ trung bình (P3)
18 phút

Bài 7: Giải đề Mức độ khó (P1)
25 phút

Bài 8: Giải đề Mức độ khó (P2)
22 phút

Bài 9: Giải đề Mức độ khó (P3)
13 phút

Bài 10: Giải đề Mức độ khó (P4)
16 phút

Tags: Sách Giáo Khoa lớp 12 Toán

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
Đại Học Công Nghiệp Hà Nội
Kinh nghiệm: năm

Cơ quan công tác:

Trường đại học Công nghiệp Hà Nội

Quá trình đào tạo

1)      Từ 10/1998 đến 05/2001

Học sinh lớp Chuyên toán K10 trường PTTH Chuyên Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

2)      Từ 09/2001 đến 05/2002

Sinh viên Hệ cử nhân khoa học tài năng K5, chuyên ngành cơ học tại trường ĐH Khoa học tự nhiên – ĐH QGHN

3)      Từ 10/2002 đến 06/ 2007

Sinh viên khoa Vật lý- Cơ học của Đại học Bách khoa Saint Petersburg, Liên bang Nga, chuyên ngành Cơ học ứng dụng. Bộ môn Lurie A.M.

4)      Từ 09/2007đến 06/2009

Theo học chương trình thạc sĩ tại Đại học Bách khoa Saint Petersburg, Liên bang Nga, chuyên ngành Mô phỏng toán học trong các hệ cơ học.

5)      Từ 12/2009 đến 12/2012

Là nghiên cứu sinh tại Đại học Bách khoa Saint Petersburg, Liên bang Nga. Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngày 19/12/2012.

Thành tích cá nhân tiêu biểu:

-          2002: Nhận được học bổng đi học Đại học tại trường Đại học Bách khoa Saint Petersburg, Liên bang Nga theo diện Hiệp định.

-          2004, 2005 và 2006: dành giải nhì cá nhân và đồng đội Olympic toán học cho sinh viên của thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga.

-          2007: tốt nghiệp xuất sắc hệ cử nhân với số điểm tuyệt đối 5.0 (bằng đỏ).

-          2009: hoàn thành khóa học thạc sĩ loại xuất sắc (bằng đỏ).

-          2014 - 2019: trực tiếp ôn luyện đội tuyển Olympic Cơ học kỹ thuật của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Kinh nghiệm làm việc trong ngành

2006 - 2007:   Được mời làm trợ giảng môn đại số tuyến tính trên khoa Vật lý- Cơ học trường Đại học Bách khoa Saint Petersburg, Liên bang Nga.

2010 – 2012:  Là cộng tác viên khoa học của Viện nghiên cứu cơ học ứng dụng Saint Petersburg – Viện hàn lâm khoa học Nga ( Institute of Problems of Mechanical Engineering – Russian Academy of Sciences)

Từ 03/2013: Là giảng viên của trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội.

Những bài báo tiêu biểu trên tạp chí quốc tế:

1.  Нгуен Ван Тханг. Силы и моменты, действующие на ротор в упорном подшипнике скольжения, с учетом гидродинамики смазки и центробежных сил [Текст] / В.Т. Нгуен // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Физико-математические науки.– 2011.–№ 1(116).– С. 116-122.

2. Нгуен Ван Тханг. Определение скорости вращения втулки в упорном подшипнике скольжения с учетом гидродинамики смазки и центробежных сил [Текст] / В.Т. Нгуен, Д. Г.  Арсеньев,  A.K. Беляев // Научно-технические ведомости СПбГПУ.  Физико-математические науки.– 2012.–№ 2(146).– С. 156-163.

3.   Нгуен Ван Тханг. Устойчивость движения шипа в подшипнике скольжения и его автоколебания с учетом гидродинамики смазки и центробежных сил [Текст] / В.Т. Нгуен, Д. Г.  Арсеньев,  A.K. Беляев // Научно-технические ведомости СПбГПУ.  Физико-математические науки.– 2012.–№ 3(153).– С. 143-153.

4. Нгуен Ван Тханг. Исследование действий сил и моментов на быстровращающийся плавающий ротор в упорном подшипнике скольжения [Текст] / В.Т. Нгуен, А. К.  Беляев // Научные исследования и инновационная деятельность : материалы науч.-практ. Конф. – СПб.: Изд-во Политехн. Ун-та.– 2009. –С. 234-235.

5.  Нгуен Ван Тханг. Определение скорости вращения втульки в упорном подшипнике скольжения с учетом гидродинамики смазки и центробежных сил [Текст] / В.Т. Нгуен, Д. Г.  Арсеньев,  A.K. Беляев // XL Неделя науки СПбГПУ, Материалы международной научно-практической конференции. СПб.: Изд-во Политех. ун-та. –2011.– С 298-299.

6.   Belyaev, A.K. Forces and moments acting on the rapidly rotating floating bearing [Text] / A.K. Belyaev, M. Krommer, H. Irschik, Nguyen Van Thang // Proc. of XXXVI Summer School- Conference “Advanced Problems in Mechanics”. St. Petersburg, 2008.–P. 104-111.

7. Nguyen Van Thang. Distribution of the equilibrium positions of a shaft and defining the angular speed of the ring in a floating ring bearing [Text] / V.T. Nguyen, D.G. Arseniev, A.K. Belyaev // Proc. of XL Summer School- Conference “Advanced Problems in Mechanics”. St. Petersburg, 2012.– P. 378-385.