HOTLINE: 0889.62.6886 - 0812.980888   |   Fanpage Bschool

BLIVE IBM - Luyện Thi THPT Quốc Gia Môn Toán 2021

Thầy Đỗ Văn Đức

GIỚI THIỆU

Khóa học được chia thành: BLIVE - I, BLIVE - B, BLIVE - M.

BLIVE - I: Luyện thi có khối lượng đơn vị kiến thức lớn nhất bao gồm 9 CHUYÊN ĐỀ  trong đó:

 1. Tổng ôn Đại Số HK2 – Lớp 11 (Giới hạn – Đạo Hàm)
 2. Tổng ôn Hình học HK2 – Lớp 11 (Quan hệ vuông góc)
 3. Hàm số
 4. Mũ - Logarit
 5. Tích Phân
 6. Số phức
 7. Khối đa diện
 8. Khối tròn xoay
 9. Phương pháp tọa độ trong không gian

Đối tượng 

- Học sinh theo khối thi có môn Toán: A, A1, B, D, …

- Học sinh mất gốc muốn lấy lại căn bản và bứt tốc điểm số
- Học sinh có mục tiêu điểm 8,9,10 môn toán

- Học sinh yêu thích môn Toán

Điểm khác biệt của khóa học:

- Kết hợp học toán với phần Lý Thuyết quay sẵn trên web và Livestream chữa bài tập.

- Thi thử, kiểm tra, đánh giá năng lực liên tục.
- Được tham gia hỏi bài và giải đáp thắc mắc trong quá trình học từ thầy Đức và các cộng tác viên.

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

Khóa học giúp cho các bạn học sinh: 

 1. Khóa BLIVE - I: Giúp các em hiểu sau bản chất lý thuyết và biết phương pháp giải các dạng toán nâng cao.
 2. Khóa BLIVE - B:  Các em được tiếp cận nhiều dạng toán khác nhau trong 1 đề. Tăng tốc độ làm các bài toán cơ bản và hạn chế những nhầm lẫn không đáng có. Giải quyết tốt các bài toán mức nâng cao, bứt phá điểm số.
 3. Khóa BLIVE - M:  Ôn lại toàn bộ các chương trình quan trọng nhất lớp 11. Ôn tập các chuyên đề đã học trong chương trình lớp 12. Ngoài ra các em còn được ôn tập các công thức giải nhanh, phương pháp giải nhanh, nắm vững kiến thức.
NỘI DUNG KHOÁ HỌC
150 bài giảng
1353 phút
319 phút
Đáp án chi tiết - ĐẠO HÀM HÀM HỢP VÀ ĐẠO HÀM HÀM LƯỢNG GIÁC  
Đáp án chi tiết BTVN: GIỚI HẠN 0 TRÊN 0 HÀM CĂN THỨC VÀ HÀM LƯỢNG GIÁC  
Đáp án chi tiết - BTVN: Hàm Số Liên Tục  

Bài 1: Cách tìm nghiệm đẹp của phương trình – lược đồ Horner
Ngày phát hành: 06/10/2020
phút

Bài 2: Mở đầu về giới hạn của hàm số (P1)
12 phút

Bài 3: Mở đầu về giới hạn của hàm số (P2)
25 phút

Bài 4: Giới hạn một bên
19 phút

BTVN: Giới Hạn 0 Trên 0 Hàm Căn Thức Và Hàm Lượng Giác

Bài 5: Các quy tắc tìm giới hạn vô cực
15 phút

Bài 6: Giới hạn vô định của hàm số
17 phút

Bài 7: Hàm số liên tục
23 phút

BTVN: Hàm Số Liên Tục

Bài 8: Phương pháp chứng minh phương trình có nghiệm dựa vào tính liên tục
Ngày phát hành: 11/11/2020
phút

Bài 9: Mở đầu về đạo hàm
Học thử 38 phút

Bài 10: Các quy tắc tính đạo hàm
36 phút

Bài 11: Đạo hàm hàm số hợp
34 phút

Bài 12: Đạo hàm của hàm số lượng giác
15 phút

BTVN: Đạo hàm hàm hợp và Đạo hàm hàm lượng giác

Bài 13: Đạo hàm cấp cao
Ngày phát hành: 19/05/2020
10 phút

Bài 14: Vi phân
Ngày phát hành: 19/05/2020
18 phút

Bài 15: Đạo hàm chống Casino
Ngày phát hành: 19/06/2020
30 phút

Bài 16: Dạng tiếp tuyến liên quan tới góc
Ngày phát hành: 19/06/2020
27 phút

619 phút

Bài 1: Mở đầu về tính đơn điệu của hàm số
Ngày phát hành: 26/06/2020
Học thử 12 phút

Bài 2: Tính đơn điệu hàm bậc ba có tham số
Ngày phát hành: 10/07/2020
37 phút

Bài 3: Tính đơn điệu hàm bậc nhất trên bậc nhất và hàm hợp
Ngày phát hành: 27/06/2020
Học thử 27 phút

Bài 4: Giải nhanh Tính đơn điệu của hàm hợp
Ngày phát hành: 19/07/2020
31 phút

Bài 5: Tính đơn điệu của hàm liên kết
Ngày phát hành: 19/07/2020
13 phút

Bài 6: Luyện tập tính đơn điệu của hàm số nâng cao (P1)
Ngày phát hành: 28/06/2020

Bài 7: Mở đầu về cực trị của hàm số
Ngày phát hành: 22/07/2020
13 phút

Bài 8: Cực trị hàm bậc ba có tham số - Dạng tìm ĐK để hàm bậc 3 có hoặc không có cực trị (P1)
Ngày phát hành: 27/07/2020
6 phút

Bài 9: Cực trị hàm trùng phương chứa tham số (P1)
Ngày phát hành: 13/08/2020
9 phút

Bài 10: Bài toán liên quan tới tọa độ điểm cực trị hàm trùng phương (P1)
Ngày phát hành: 13/08/2020
10 phút

Bài 11: Phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị
Ngày phát hành: 09/08/2020
21 phút

Bài 12: Đồ thị hàm hợp, hàm tổng liên quan tới tính đơn điệu và cực trị
phút

Bài 13: Mở đầu về GTLN – GTNN của hàm số
Ngày phát hành: 27/07/2020
15 phút

Bài 14: Bài toán đồ thị liên quan tới GTLN và GTNN
Ngày phát hành: 16/09/2020
22 phút

Bài 15: Sử dụng BĐT AM-GM giải nhanh bài toán GTLN – GTNN
Ngày phát hành: 21/08/2020
34 phút

Bài 16: Ứng dụng GTLN – GTNN giải các bài toán thực tế
phút

Bài 17: GTLN – GTNN của hàm nhiều biến số
phút

Bài 18: GTLN – GTNN của hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối
Ngày phát hành: 21/08/2020
17 phút

Bài 19: Kỹ năng chia trường hợp trong các bài toán GTLN-GTNN hàm trị tuyệt đối
Ngày phát hành: 21/08/2020
14 phút

Bài 20: Mở đầu về tiệm cận của đồ thị hàm số
Ngày phát hành: 03/08/2020
9 phút

Bài 21: Tiệm cận của đồ thị hàm số có tham số
Ngày phát hành: 16/09/2020
22 phút

Bài 22: Bài toán đếm số đường tiệm cận khi biết đồ thị hoặc bảng biến thiên
Ngày phát hành: 11/09/2020
30 phút

Bài 23: Nhận diện đồ thị hàm số
Ngày phát hành: 21/08/2020
21 phút

Bài 24: Các phép biến đổi đồ thị
phút

Bài 25: Cực trị hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối
Ngày phát hành: 09/08/2020
14 phút

Bài 26: Sử dụng tương giao đồ thị giải bài toán cực trị hàm hợp có tham số
Ngày phát hành: 21/08/2020
16 phút

Bài 27: Đếm số nghiệm của phương trình (không có tham số)
Ngày phát hành: 28/09/2020
26 phút

Bài 28: Sử dụng hàm đặc trưng để giải toán
Ngày phát hành: 21/08/2020
17 phút

Bài 29: Tìm điều kiện để phương trình có nghiệm
Ngày phát hành: 28/09/2020
19 phút

Bài 30: Tính đơn điệu của hàm số khi biết đồ thị đạo hàm hàm hợp
phút

Bài 31: Ôn tập về đồ thị hàm số (P1)
phút

Bài 32: Ôn tập về đồ thị hàm số (P2)
phút

Bài 33: Ôn tập về đồ thị hàm số (P3)
phút

130 phút

Bài 1: Mở đầu về lũy thừa – hàm số lũy thừa
Ngày phát hành: 16/10/2020
8 phút

Bài 2: Logarit – Các phép biến đổi
Học thử 14 phút

Bài 3: Hàm số mũ – Hàm số Logarit
Ngày phát hành: 13/10/2020
27 phút

Bài 4: Bài toán liên quan tới đồ thị hàm số mũ – hàm số logarit
Ngày phát hành: 15/10/2020
20 phút

Bài 5: GTLN – GTNN của biểu thức mũ – logarit
Ngày phát hành: 28/10/2020
22 phút

Bài 6: Phương trình mũ – logarit không chứa tham số
11 phút

Bài 7: Phương trình mũ – logarit có chứa tham số
phút

Bài 8: Các dạng toán lãi suất
Ngày phát hành: 15/10/2020
28 phút

0 phút

Bài 1: Mở đầu về Nguyên Hàm
phút

Bài 2: Phương pháp đổi biến tính nguyên hàm
phút

Bài 3: Phương pháp tích phân từng phần tính nguyên hàm
phút

Bài 4: Nguyên hàm hàm phân thức hữu tỉ
phút

Bài 5: Nguyên hàm hàm lượng giác
phút

Bài 6: Nguyên hàm hàm căn thức
phút

Bài 7: Mở đầu về tích phân
phút

Bài 8: Tích phân hàm ẩn (Dạng 1 và 2)
phút

Bài 9: Tích phân hàm ẩn (Dạng 3 và 4)
phút

Bài 10: Tích phân hàm ẩn (Dạng 5 và 6)
phút

Bài 11: Tích phân hàm ẩn (Dạng 7 và 8)
phút

Bài 12: Tích phân hàm tuần hoàn
phút

Bài 13: Tích phân hàm chẵn hàm lẻ
phút

Bài 14: Mối quan hệ giữa tích phân và các bài toán tiếp tuyến
phút

Bài 15: Ứng dụng tích phân tính diện tích
phút

Bài 16: Ứng dụng tích phân tính thể tích
phút

Bài 17: Ứng dụng tích phân trong các bài toán chuyển động
phút

Bài 18: Bài toán tích phân khi biết đồ thị
phút

0 phút

Bài 1: Lý thuyết về số phức
phút

Bài 2: Các phép toán trên tập số phức
phút

Bài 3: Phương pháp chuẩn hóa số phức và xử lý bài toán mô-đun
phút

Bài 4: Tập hợp điểm biểu diễn số phức
phút

Bài 5: Phương trình trên tập số phức
phút

Bài 6: Cực trị số phức (Dùng Đại số)
phút

Bài 7: Cực trị số phức ( Dùng Hình học)
phút

196 phút

Bài 1: Vectơ trong không gian
phút

Bài 2: Góc giữa hai đường thẳng
Ngày phát hành: 20/05/2020
21 phút

Bài 3: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
Ngày phát hành: 27/05/2020
29 phút

Bài 4: Góc giữa hai mặt phẳng
Ngày phát hành: 01/06/2020
28 phút

Bài 5: Khoảng cách từ 1 điểm tới 1 mặt phẳng
Ngày phát hành: 01/06/2020
19 phút

Bài 6: Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau
Ngày phát hành: 08/06/2020
13 phút

Bài 7: Kỹ năng tìm góc giữa đường và mặt qua khoảng cách
phút

Bài 8: Kỹ năng tìm góc giữa hai mặt phẳng qua khoảng cách
phút

111 phút

Bài 1: Mở đầu về thể tích khối đa diện
Ngày phát hành: 14/08/2020
15 phút

Bài 2: Thể tích hình lăng trụ, hai tính chất quan trọng
Ngày phát hành: 14/08/2020
13 phút

Bài 3: Tính thể tích lăng trụ theo tiết diện vuông góc với cạnh bên
Ngày phát hành: 16/09/2020
20 phút

Bài 4: Các tính chất của tứ diện vuông
Ngày phát hành: 14/08/2020
17 phút

Bài 5: Tỉ lệ thể tích hình chóp đáy là tam giác
Ngày phát hành: 21/08/2020
24 phút

Bài 6: Tỉ lệ thể tích hình chóp đáy là hình bình hành
Ngày phát hành: 26/08/2020
22 phút

Bài 7: Tỉ lệ thể tích hình lăng trụ và hình hộp
phút

Bài 8: Các công thức tính nhanh thể tích tứ diện
phút

Bài 9: Tìm khoảng cách qua thể tích
phút

Bài 10: Cực trị thể tích (P2)
phút

Bài 11: Cực trị thể tích (P1)
phút

0 phút

Bài 1: Mở đầu về các khối tròn xoay
phút

Bài 2: Khối nón – Thể tích khối nón
phút

Bài 3: Khối trụ – Thể tích khối trụ
phút

Bài 4: Khối cầu – Thể tích khối cầu
phút

Bài 5: Bài toán thực tế nón trụ cầu
phút

Bài 6: Cực trị hình học không gian các khối lồng lên nhau
phút

0 phút

Bài 1: Vectơ trong không gian – Phương trình mặt cầu
phút

Bài 2: Phương trình mặt phẳng
phút

Bài 3: Phương trình mặt phẳng
phút

Bài 4: Vị trí tương đối
phút

Bài 5: Các bài toán góc và khoảng cách
phút

Bài 6: GTLN – GTNN trong bài toán Oxyz
phút

Bài 7: Phương pháp tọa độ hóa hình học không gian
phút

Bài 8: Chùm mặt phẳng
phút

Bài 9: Chùm mặt cầu
phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Kinh nghiệm: năm

Giới thiệu về giáo viên:

 1. Cựu học sinh khối THPT Chuyên Toán - Trường  Đại Học Khoa  Học Tự Nhiên Hà Nội.
 2. Cử nhân xuất sắc khoa Kinh Tế Đối Ngoại - Đại Học Ngoại Thương.
 3. Huy chương bạc Olympic Toán Hà Nội mở rộng năm 2007.
 4. Đạt kết quả cao trong kỳ thi Đại Học (28,5 điểm khối A và 27,5 khối B)

Với Phong cách giảng dạy

 1. Đi sâu vào bản chất.
 2. Chỉ dùng CASIO hoặc các công thức giải nhanh vào các bài toán mà ứng dụng của chúng trở nên ưu việt so với cách giải thường.
 3. Tập trung vào các bài toán mức độ vận dụng và vận dụng cao.

Phương châm giảng dạy:

 • Khi bạn đóng góp cho xã hội bằng toàn bộ  sức lực của mình, xã hội sẽ đền đáp cho bạn những gì xứng đáng.
 •