HOTLINE: 0812.980888   |   Fanpage Bschool

Hóa Học Lớp 12

Tiến sĩ Nghiêm Thị Thương | Đại Học Bách Khoa Hà Nội

GIỚI THIỆU

Chương trình Hóa học Lớp 12 được coi là chương trình có nhiều kiến thức hóa học với tính chất phức tạp và dễ gây nhầm lẫn nhất. Cùng với đó là các dạng bài tập cần phải nắm chắc đặc điểm, tính chất thì mới có thể vận dụng giải các đề bài tính toán từ cơ bản đến phức tạp. Hiểu được điều này, Bschool cùng Tiến sỹ Nghiêm Thị Thương đã kết hợp xây dựng nên khóa học chương trình sách giáo khoa môn Hóa học Lớp 12 để các em có cách nhìn dễ dàng và thoải mái hơn với bộ môn này. 

Nội dung khóa học sách giáo khoa Hóa học lớp 12

Dựa theo chương trình định sẵn trong Sách giáo khoa Hóa học 12 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, nội dung khóa học sẽ được tổ chức thành 9 chương chính: Este - Lipit; Cacbohidrat; Amin - Amino axit và protein; Polime và vật liệu polime; Đại cương về kim loại; Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm; Sắt và một số kim loại quan trọng; Phân biệt một số hợp chất vô cơ; Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường.  

Ngoài ra, trong khóa học này các em còn được tặng kèm 1 chương đầu tiên để ôn lại các đơn vị kiến thức cơ bản và cần thiết của lớp 11 từ đó có thể tổng hợp một cách học bài bản thống nhất về kiến thức và định hình được các dạng bài tập có liên quan đến lớp 11 có trong đề thi THPT Quốc gia.

Điểm đặc biệt của khóa học sách giáo khoa Hóa học lớp 12

Khi lựa chọn khóa học Hóa học lớp 12, các em học sinh sẽ được hệ thống lại toàn bộ kiến thức về Hóa học 11 và 12. Từ đó giúp các em có các kỹ năng vận dụng giải bài tập đạt điểm cao trong quá trình học tập, kiểm tra.

Đặc biệt với với phương pháp giảng dạy mới lạ, tổng hợp kiến thức trọng tâm với các ví dụ minh họa trực quan sinh động và cách giải bài tập nhanh chóng nhất. Học sinh có thể hiểu bài một cách dễ dàng và áp dụng giải các dạng bài tập tương tự để đạt được điểm số cao trong các bài kiểm tra, kỳ thi quan trọng. 


 

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

Sau khi kết thúc mỗi bài giảng kéo dài chỉ trong khoảng từ 15 - 20 phút với nội dung bám sát theo phân phối chương trình môn Toán lớp 12 học sinh sẽ: 

  • Nắm được trọn vẹn toàn bộ các kiến thức trọng tâm, cơ bản nhất của chương trình sách giáo khoa.
  • Lĩnh hội khả năng tự kiểm tra kiến thức bằng các câu hỏi trắc nghiệm trong bài giảng, bổ sung kiến thức đã học trên lớp để đạt được kết quả tốt trong các kì thi và kiểm tra.
  • Tự luyện tập, hoàn thành kiểm tra trực tuyến với các câu hỏi bám sát theo đề thi THPT Quốc gia của các năm trước nhờ vào phương pháp học, ghi nhớ hiệu quả nhất.
NỘI DUNG KHOÁ HỌC
53 bài giảng
836 phút
192 phút
85 phút
Học liệu Chương: Este - Lipit  
Giải bài tập Phần: Khái niệm xà phòng và Chất giặt rửa  
Giải bài tập Phần: Luyện tập Este và chất béo  
Giải bài tập Phần: Lipit  
Giả bài tập Phần: Este  

23 phút

Bài tập Phần: Este


Bài tập Phần: Lipit


Bài tập Phần: Khái niệm xà phòng và Chất giặt rửa


Bài tập Phần: Luyện tập Este và Chất béo

Đề thi cuối Chương: Este- Lipit

38 phút
Học liệu Chương: Cacbohidrat  
Giải bài tập Phần: Glucozơ  
Giải bài tập Phần: Saccarozơ, Tinh bột và Xen lulozơ  
Giải bài tập Phần: Luyện tập Cacbohidrat  

13 phút

Bài tập Phần: Glucozơ


Bài tập Phần: Saccarozơ, Tinh bột và Xenlulozơ


Bài tập Phần: Luyện tập Cacbohidrat

Đề thi cuối Chương: Cacbohidrat

82 phút
Học liệu Chương: Amin - Amino axit và protein  
Giải bài tập Phần: Amin  
Giải bài tập Phần: Amino axit  
Giải bài tập Phần: Peptit và Protein  
Giải bài tập Phần: Luyện tập Amin, Amino axit và Protein  

24 phút

Bài tập Phần: Amin


Bài tập Phần: Amino Axit


Bài tập phần: Peptit và Protein


Bài tập Phần: Luyện tập Amin, Amino axit và Protein

Đề thi cuối Chương: Amin, Amino axit, Protein

42 phút
Giải bài tập Phần: Đại cương về Polime  
Giải bài tập Phần: Vật liệu Polime  
Giải bài tập Phần: Luyện tập Polime và Vật liệu Polime  
Học liệu Chương: Polime và vật liệu Polime  


Bài tập Phần: Đại cương về Polime


Bài tập Phần: Vật liệu Polime


Bài tập Phần: Luyện tập Polime và Vật liệu Polime

Đề thi cuối Chương: Polime và Vật liệu Polime

41 phút
44 phút
Học liệu Chương: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường  
Tags: Hóa học

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Kinh nghiệm: năm

Quá trình công tác:

- 2008 đến 2013: Giảng viên bộ môn Hoá lý, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

- 2013 đến 2016: Nghiên cứu sinh tại Đại học Nagaoka, Nhật Bản

- 2016 đến nay: Giảng viên bộ môn Hoá lý, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Giảng dạy môn: 

- Hoá lý cho ngành Hoá, Hoá lý cho ngành sinh học thực phẩm

Hướng nghiên cứu:

- Đặc trưng cấu trúc và nghiên cứu mối quan hệ với tính chất của cao su thiên nhiên bằng phổ cộng hưởng từ hạt nhân NMR

- Tổng hợp và nghiên cứu các polyme ghép với cao su thiên nhiên

- Tổng hợp và nghiên cứu vật liệu nanocompozit xanh, thân thiện môi trường trên cơ sở cao su thiên nhiên

Các kết quả nghiên cứu công bố gần đây:

2016

1. Nghiem Thi Thuong, Yoshimasa Yamamoto, Phan Trung Nghia, Seiichi Kawahara, Analysis of damage in commercial natural rubber through NMR spectroscopy, Polymer Degradation and Stability 2016, 123, 155-161.

2. Nghiem Thi Thuong, Oraphin Yamamoto, Phan Trung Nghia, Katrina Cornish, Seiichi Kawahara, Effect of naturally occurring crosslinking junctions on green strength of natural rubber, Polymers for Advanced Technologies, In press, 2016 (doi: 10.1002/pat.3887)

3. Nghiem Thi Thuong, Phan Trung Nghia, Seiichi Kawahara, Characterization of commercial natural rubber purified with transesterification, Vietnam journal of Chemistry, Vol 54, Issue 4, 483-487, 2016.

4.Nguyen Thi Nhan, Tran Anh Dung, Pham Duy Khanh, Nghiem Thi Thuong, Phan Trung Nghia, Nguyen Huy Tung, Tran Thi Thuy, Investigation of cure and mechanical properties of deproteinized natural rubber-g-poly(methyl metacrylate), Vol 54, Issue 4, 520-523, 2016.

5. Tran Anh Dung, Nguyen Thi Nhan, Nghiem Thi Thuong, Phan Trung Nghia, Yoshimasa Yamamoto, Kenichiro Kosugi, Seiichi Kawahara, Tran Thi Thuy, Modification of Vietnam natural rubber via graft copolymerization with styrene, Journal of the Brazilian Chemistry Society, In press, 2016.

2015

1.Fukuhara L, Kado N, Thuong NT, Loykulant S, Suchiva K, Kosugi K, Yamamoto Y, Ishii H, Kawahara S, Nanomatrix structure formed by graft-copolymerization of styrene onto fresh natural rubber, Rubber Chem. Technol. 2015, 88 (1), 117-124.

2. Nghiem Thi Thuong, Kenichiro Kosugi, Phan Trung Nghia, Seiichi Kawahara, Structural characterization of rubber from Lactarius Volemus through 2D-NMR spectroscopy, Kautsch. Gummi Kunstst. 2015, 68, 26-32

Các năm khác

1. Vu Quoc Trung, Nguyen Thi Thanh Dung, Nghiem Thi Thuong, Duong Khanh Linh, Pham Van Hoan, Duong Ngoc Huyen - Polypyrrole nanocomposite: Preparation and properties - Tuyển tập các công trình hội nghị khoa học và công nghệ Hoá học hữu toàn quốc lần thứ 4, Hà Nội tháng 10 năm 2007

2. Vu Quoc Trung, Nguyen Van Thang, Ha Manh Hung, Nghiem Thi Thuong, Nguyen Duc Chuy, Chu Xuan Anh, Nguyen Thi Thu Trang - Polypyrrole/montmorillonite as a material for electromagnetic shielding - Tạp chí Lý-Hoá-Sinh, 2008

3. Vu Quoc Trung, Le Minh Duc, Duong Ngoc Tung, Duong Khanh Linh, Nghiem Thi Thuong, Duong Ngoc Huyen -Polypyrrole/Al2O3 nanocomposite: Preparation characterization and electromagnetic shielding properties - Proceeding of the 1st international workshop on nanotechnology and application, IWNA 2007

4. Nghiêm Thị Thương, Nguyễn Đức Chuy, Phạm Văn Hoan - Nghiên cứu tổng hợp nanocompozit poli(vinyl anclo)/Na+-montmorillonit từ Na+-montmorillonit được tinh chế từ bentonit Di linh Việt Nam-Tạp chí khoa học –ĐHSP Hà Nội