HOTLINE: 0889.62.6886 - 0812.980888   |   Fanpage Bschool

TEN IBM - Luyện Thi THPT Quốc Gia Hóa Học 2021

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Hương | Trường Đại học Sư phạm- Đại học Thái Nguyên | 26 năm

GIỚI THIỆU

Khóa học được chia thành: TEN- I, TEN - B, TEN - M.

TEN - I: Luyện thi 

Gồm 17 chương (10 chương lớp 12 và 7 chương lớp 11)

Mối chương gồm: Kiến thức Lý thuyết, Phân dạng Lý thuyết, Bài tập, Các nội dung kèm phương pháp giải và ví dụ minh họa.

Các Chương và bài học bám sát nội dung thi THPT Quốc Gia và chia 3 phần:

 1. Lý thuyết
 2. Các dạng bài Lý thuyết
 3. Các dạng bài tập

Đối tượng học sinh

 • Học sinh theo 29 khối thi có môn Hóa học: A00, B00, D07...
 • Học sinh mất gốc muốn lấy lại căn bản và bứt tốc điểm số.
 • Học sinh có mục tiêu 8+ môn Hóa.
 • Học sinh thi bài thi Khóa học tự nhiên để xét Tốt nghiệp THPT
 • Học sinh yêu thích môn Hóa.

Điểm khác biệt của gói học

 • Toàn bộ khóa TEN IBM là dạng VIDEO quay sẵn trên Web.
 • Tóm tắt kiến thức kèm theo mỗi bài học.
 • Hệ thống đề thi online đi kèm sau mỗi bài học giúp học sinh tự kiểm tra, đánh giá.

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

Mỗi Chuyên đề được Phân dạng Lý thuyết và Bài tập, mỗi phân dạng có phương pháp giải và minh họa cụ thể. Kỹ năng phân tích các bài toán theo bản chất qua đó giải nhanh không qua phương trình hóa học.

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
210 bài giảng
1703 phút
287 phút

Bài 1: Lý thuyết Este - Khái niệm
Ngày phát hành: 18/04/2020

Bài 2: Lý thuyết Este - Công thức Dạng tổng quát (P1)
Ngày phát hành: 21/04/2020
Học thử 14 phút

Bài 3: Bài 2: Lý thuyết Este - Công thức Dạng tổng quát (P2)
Ngày phát hành: 22/04/2020

Bài 4: Lý thuyết Este - Danh pháp
Ngày phát hành: 23/04/2020
3 phút

Bài 5: Lý thuyết Este - Tính chất Vật Lý
Ngày phát hành: 24/04/2020
5 phút

Bài 6: Lý thuyết Este - Tính chất Hóa Học (P1)
Ngày phát hành: 25/04/2020
13 phút

Bài 7: Lý thuyết Este - Tính chất Hóa Học (P2)
Ngày phát hành: 26/04/2020
13 phút

Bài 8: Lý thuyết Este - Điều chế
Ngày phát hành: 27/04/2020
4 phút

Bài 9: Lý thuyết Este - Ứng dụng
Ngày phát hành: 28/04/2020
3 phút

Bài 10: Bài tập định tính Este- Khái niệm
Ngày phát hành: 29/04/2020
17 phút

Bài 11: Bài tập định tính Este- Danh pháp
Ngày phát hành: 30/04/2020
6 phút

Bài 12: Bài tập định tính Este- Đồng đẳng
Ngày phát hành: 01/05/2020
9 phút

Bài 13: Bài tập định tính Este- Đồng phân (P1)
Ngày phát hành: 02/05/2020
22 phút

Bài 14: Bài tập định tính Este- Tính chất Vật Lý - Ứng dụng
Ngày phát hành: 03/05/2020
7 phút

Bài 15: Bài tập định tinh - Phản ứng Este hóa
Ngày phát hành: 04/05/2020
5 phút

Bài 16: Bài tập định tính Este- Các dạng Bài tập (P1)
Ngày phát hành: 05/05/2020
9 phút

Bài 17: Bài tập định tính Este - Lý thuyết Tổng hợp
Ngày phát hành: 06/05/2020
12 phút

Bài 18: Bài tập định lượng Este - Đốt cháy Este
Ngày phát hành: 06/05/2020
25 phút

Đề thi số 01: Khái niệm Este

Đề thi số 02: Danh pháp

Đề thi số 03: Đồng đẳng

Đề thi số 04: Đồng phân

Đề thi số 05: Tính chất Vật Lý

Đề thi số 06: Phản ứng Este hóa

Đề thi số 07: Tính chất Hóa học

Đề thi số 08: Lý thuyết Este nâng cao

400 phút

Bài 1: Lipit- Chất béo (Phần Lý thuyêt)
Ngày phát hành: 08/05/2020
4 phút

Bài 2: Các dạng câu hỏi Lý thuyết về Lipit - Chất béo
Ngày phát hành: 10/05/2020
1 phút

Bài 3: Bài tập Định lượng Lipit - Chất béo
Ngày phát hành: 12/05/2020
2 phút

Đề thi số 01: Khái niệm - Danh pháp - Đồng phân Lipit, chất béo

Đề thi số 02: Tính chất Hóa học

Đề thi số 03: Lý thuyết chất béo tổng hợp

181 phút

Bài 1: Lý thuyết
Ngày phát hành: 30/05/2020
2 phút

Bài 2: Bài tập định tính
Ngày phát hành: 04/06/2020
12 phút

Bài 3: Bài tập định lượng
Ngày phát hành: 05/06/2020
2 phút

Bài 4: Tổng kết Cacbohidrat
3 phút

Đề thi số 01:Khái niệm - Tính chất vật lý

Đề thi số 02: Monosaccarit

Đề thi số 03: Đisaccarit

Đề thi số 04: Polisaccarit

Đề thi số 05: Tính chất hóa học chung của Cacbohidrat

Đề thi số 06: Nhận biết

Đề thi số 07: Lý thuyết Cacbohidrat nâng cao

618 phút

Bài 1: Lý thuyết Amin - Khái niệm, phân loại
Ngày phát hành: 18/05/2020
16 phút

Bài 2: Bài tập Định tính của Amin - Khái niệm
Ngày phát hành: 23/05/2020
2 phút

Bài 3: Bài tập định lượng Amin - Bài tập Anlin tác dung với Brom
Ngày phát hành: 06/06/2020
8 phút

Đề thi số 01: Khái niệm Amin

Đề thi số 02: Bậc Amin

Đề thi số 03: Danh pháp Amin

Đề thi số 04: Đồng phân Amin

Đề thi số 05: Trạng thái Vật Lý của Amin

Đề thi số 06: Tính chất bazơ của amin

Đề thi số 07: Một số tính chất hóa học khác của Amin

Đề thi số 08: Nhận biết - Tách amin

Đề thi số 09: Câu hỏi lý thuyết amin nâng cao

Bài 4: Lý thuyết Aminoaxit - Khái niệm
Ngày phát hành: 25/05/2020
3 phút

Bài 5: Bài tập định tính Aminoaxit - Khái niệm
Ngày phát hành: 28/05/2020
2 phút

Bài 6: Bài tập định lượng Amino axit - Bài tập Amino axit tác dụng với Axit (P 1)
Ngày phát hành: 14/06/2020
17 phút

Đề thi số 01: Khái niệm Aminoaxit

Đề thi số 02: Đồng đẳng Aminoaxit

Đề thi số 03: Đồng phân Aminoaxit

Đề thi số 04: Danh pháp Aminoaxit

Đề thi số 05: Tính chất hóa học Aminoaxit

Đề thi số 06: Nhận biết Aminoaxit

Đề thi số 07: Dạng câu đếm số chất Aminoaxit

Đề thi số 08: Dạng câu mệnh đề - phát biểu Amino axit

Bài 7: Lý thuyết Peptit và Protein - Khái niệm
Ngày phát hành: 21/06/2020
6 phút

Bài 8: Bài tập định tính Peptit và Protein - Khái niệm
Ngày phát hành: 26/06/2020
2 phút

Bài 9: Bài tập đôt cháy peptit (P1)
Ngày phát hành: 28/06/2020
18 phút

Đề thi số 01: Khái niệm - Danh pháp - Đồng phân Peptit

Đề thi số 02: Công thức của Peptit

Đề thi số 03: Tính chất hóa học Peptit

Đề thi số 04: Lý thuyết Peptit nâng cao

115 phút

Đề thi số 01: Đại cương về Polime

Đề thi số 02: Vật liệu Polime

Đề thi số 03: Điều chế Polime

Đề thi số 04: Lý thuyết Polime nâng cao

Bài 1: Lý thuyết Polime - Khái niệm
Ngày phát hành: 11/07/2020
3 phút

Bài 2: Vật liệu Polime - Chất dẻo
Ngày phát hành: 17/07/2020
15 phút

Bài 3: Bài tập định tính Polime - Phân loại
Ngày phát hành: 21/07/2020
2 phút

Bài 4: Bài tập Định lượng - Bài tập Điều chế Polime
Ngày phát hành: 23/07/2020
11 phút

Bài 5: Tổng kết
Ngày phát hành: 29/07/2020
3 phút

150 phút

Đề thi số 02: Tính chất của kim loại - hợp kim

Đề thi số 03: Ăn mòn kim loại và chống ăn mòn kim loại

Bài 1: Vị trí của kim loại trong Hệ thống tuần hoàn
Ngày phát hành: 31/07/2020
5 phút

Bài 2: Bài tập định tính
Ngày phát hành: 04/08/2020
9 phút

Bài 3: Bài tập định lượng
Ngày phát hành: 06/08/2020
phút

Bài 4: Tính chất Vật lý của kim loại
Ngày phát hành: 08/08/2020
1 phút

Bài 5: Bài tập định tính
Ngày phát hành: 12/08/2020
3 phút

Bài 6: Bài tập định lượng
Ngày phát hành: 14/08/2020
phút

Bài 7: Nguyên tắc Điều chế kim loại
Ngày phát hành: 16/08/2020
3 phút

Bài 8: Bài tập định tính
Ngày phát hành: 20/08/2020
8 phút

Bài 9: Bài tập định lượng
Ngày phát hành: 22/08/2020
phút

Bài 10: Ăn mòn kim loại
Ngày phát hành: 24/08/2020
2 phút

Bài 11: Bài tập định tính
Ngày phát hành: 26/08/2020
13 phút

Bài 12: Bài tập định lượng
Ngày phát hành: 28/08/2020
phút

Bà 13: Dãy điện hóa Kim loại - Cặp oxi hóa khử của kim loại
Ngày phát hành: 30/08/2020
2 phút

Bài 14: Bài tập định tính- Sắp xếp và so sánh tính khử và tính oxi hóa khử
Ngày phát hành: 01/09/2020
11 phút

Bài 15: Bài tập định lượng
Ngày phát hành: 03/09/2020
phút

Đề thi số 01: Đại cương kim loại

117 phút

Bài 1: Kim loại kiềm và hợp chất - Vị trí trong hệ thống tuần hoàn
Ngày phát hành: 05/09/2020
5 phút

Bài 2: Bài tập định tính - Đại cương về kim loại kiềm (IA)
Ngày phát hành: 09/09/2020
4 phút

Bài 3: Bài tập định lượng
Ngày phát hành: 11/09/2020
phút

Bài 4: Kim loại kiềm thổ và hợp chất - Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn
Ngày phát hành: 13/09/2020
4 phút

Bài 5: Bài tập định tính - Đại cương về kim loại kiềm thổ
Ngày phát hành: 17/09/2020
4 phút

Bài 6: Bài tập định lượng
Ngày phát hành: 19/09/2020
phút

Bài 7: Khái niệm nước cứng
Ngày phát hành: 21/09/2020
5 phút

Bài 8: Bài tập định tính - Khái niệm
Ngày phát hành: 23/09/2020
5 phút

Bài 9: Bài tập định lượng
Ngày phát hành: 25/09/2020
phút

55 phút

Bài 1: Nhôm và hợp chất - Vị trí của Nhôm trong hệ thống tuần hoàn
Ngày phát hành: 27/09/2020
3 phút

Bài 2: Bài tập định tính - Đại cương về Nhôm
Ngày phát hành: 05/10/2020
3 phút

Bài 3: Bài tập định lượng
Ngày phát hành: 11/10/2020
phút

71 phút

Bài 1: Sắt và quặng sắt - Vị trí của sắt trong HTTH
Ngày phát hành: 13/10/2020
4 phút

Bài 2: Bài tập định tính - Đại cương về sắt
Ngày phát hành: 23/10/2020
3 phút

Bài 3: Bài tập định lượng
phút

0 phút

Bài 1: Lý thuyết
phút

Bài 2: Bài tập
phút

0 phút

Bài 1: Lý thuyết
phút

Bài 2: Bài tập
phút

0 phút

Bài 1: Lý thuyết
phút

Bài 2: Bài tập
phút

0 phút

Bài 1: Lý thuyết
phút

Bài 2: Bài tập
phút

0 phút

Bài 1: Lý thuyết
phút

Bài 2: Bài tập
phút

0 phút

Bài 1: Lý thuyết
phút

Bài 2: Bài tập
phút

0 phút

Bài 1: Lý thuyết
phút

Bài 2: Bài tập
phút

0 phút

Bài 1: Lý thuyết
phút

Bài 2: Bài tập
phút

0 phút

Bài 1: Lý thuyết
phút

Bài 2: Bài tập
phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
Trường Đại học Sư phạm- Đại học Thái Nguyên
Kinh nghiệm: 26 năm
 • QÚA TRÌNH CÔNG TÁC
 • 1993: Tốt nghiệp Đại học Sư Phạm
 • 2003: Thạc sĩ chuyên ngành Hóa phân tích
 • 2012: Nhận bằng Tiến sĩ ngành Hóa Hữu cơ
 • KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
 • ·         VỀ GIẢNG DẠY
 • 1- Kinh nghiệm 26 năm luyện thi THPT
 • 2- Đã nhiều năm tham gia hội đồng biên soạn ngân hàng câu hỏi thi THPT và Hội đồng ra đề thi THPT của Bộ GD-ĐT
 • 3- Giảng dạy 07 học phần cho hệ Đại học: Đại cương Hóa Hữu cơ và Hidrocacbon; Dẫn xuất hidrocacbon, Hợp chất tạp chức và polime; Hợp chất thiên nhiên; Bài tập Hóa học ở Trường phổ thông; Khoa học tự nhiên 2; Thực hành hóa hữu cơ
 • 4- Giảng dạy 03 học phần cho hệ Cao học: Hóa dược; Hóa lập thể; Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa hữu cơ ở trường phổ thông.
 • ·            VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 • 1- Đã chủ trì 02 đề tài cấp Bộ và 1đề tài cấp Tỉnh
 • 2- Tham gia nhiều đề tài cấp nhà nước; cấp tỉnh và các dự án
 • 3- Đã công bố 15 bài báo trên các tạp chí uy tín và Hội nghị trong nước; quốc tế.
 • 4- Đã hướng dẫn 08 thạc sĩ bảo vệ đúng hạn luận văn Thạc sĩ; nhiều sinh viên bảo vệ đề tài sinh viên NCKH và khóa luận tốt nghiệp
 • ·            VỀ SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH
 • 1- Chủ biên 02 cuốn sách ID luyện thi THPT Quốc gia xuất bản năm 2019:
 • + Tuyển chọn 5000 bài tập hóa hữu cơ 12
 •        + Tuyển chọn 3000 câu hỏi lí thuyết hóa vô cơ
 • 2- Đồng tác giả của 01 cuốn giáo trình “ Hợp chất thiên nhiên” xuất bản năm 2019.
 • ·            ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 • [1] Chủ trì đề tài cấp Bộ:
 • Tên đề tài : “Nghiên cứu thành phần hoá học và hoạt tính sinh học của cây Cẩm Peristrophe ở vùng núi phía Bắc”.
 • [2] Chủ trì đề tài cấp Tỉnh:
 • Tên đề tài : “Nghiên cứu quy trình chiết xuất tạo chế phẩm tinh chè xanh từ phế phẩm của quá trình sản xuất Chè xanh Thái Nguyên”
 • ·            DANH MỤC CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ
 • [1] Lê Quốc Thắng,  Trịnh Thị Thuỷ, Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Văn Sung (2008); “Alkaloids from Fissistigma acuminatissima (Annonaceae)”, Internatinona Scientific Conferennce on “Chemistry for Development and Integration” -Tạp chí Khoa học và Công nghệ -  Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam, 2008; Tr. 228-233; ISSN-0866-708X.
 • [2] Nguyễn Thị Thanh Hương, Trịnh Thị Thủy (2009), Xây dựng mô hình phát triển vùng nguyên liệu cây nhuộm màu thực phẩm tại Mộc Châu-Sơn la và kết quả nghiên cứu ban đầu về thành phần hóa học và hoạt tính sinh học cây Cẩm , Hội thảo khoa học Câu lạc bộ các trường ĐH Kỹ thuật lần thứ 34, 2009. Tr. 136-142.
 • [3] Trịnh Thị Thủy, Nguyễn Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Duyên, Phạm Thị Ninh, Trần Văn Sung  (2010), “Phân tích và xác định cấu trúc của Peristrophine từ lá cây Cẩm đỏ”; Tạp chí Hóa học, 2010, 48 (6A), 49-54; ISSN-0866-708X.
 • [4] Nguyễn Thị Thanh Hương, Trịnh Thị Thủy (2010),  “Nghiên cứu qui trình chiết tách chất màu từ cây Cẩm (Peristrophe bilvavis (L.) Merr.)”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ -  ĐH Thái Nguyên, 2010, 74 (12), Tr. 23-28; ISSN-1859-2171.
 • [5]  Phạm Thị Phương Dung, Nguyễn Thị Thanh Hương , Trịnh Thị Thuỷ, Trần Văn Sung (2010), “Study on chemical constituents on the wood  of Aquilaria sinensis” ; VietNam academy of sience and technology institute of chemistry, Hanoi; 2010, Tr. 91-97.
 • [6] Phạm Thị Phương Dung, Nguyễn Thị Thanh Hương, Trịnh Thị Thủy, Trần Văn Sung (2011), “Lignan, cinnamic amit và flavonon glycosit từ gỗ cây Dó trung quốc (Aquilaria sinensis)”,  Tạp chí Hóa học, 2011, 49 (2), Tr. 166-171; ISSN-0866-7144.
 • [7] Trinh Thi Thuy, Nguyen Thi Thanh Huong, Le Thi Hong Nhung, Pham Thi Ninh, Domenico V Delfino, Tran Van  Sung (2012), “Isolation, characterization and biological evaluation of a phenoxazine, a natural dyestuff isolated from the leaves of Peristrophe bivalvis”, Natural Product Research, 27 (8), 771-774 (2012). ISSN: 1478-6419; (ID: 698409 DOI: 10.1080/14786419.2012.698409)
 • [8]  Trịnh Thị Thủy, Trần Hoài Lam, Nguyễn Thị Thanh Hương, Le Thi Hong Nhung, Phạm Thị Ninh, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Trần Văn Sung (2012), “Nghiên cứu thành phần và độc tính của chất màu từ lá cây Cẩm tím Peristrophe bivalvis”, Tạp chí Hóa học, 2012, 50 (3), Tr. 394-397; ISSN-0866-7144.
 • [9] .  Trinh Thi Thuy, Tran Hoai Lam, Nguyen Thi Thanh Huong
 • , Le Thi Hong Nhung, Pham Thi Ninh, Nguyen Thi Hoang Anh, Tran Thi Phuong Thao, Tran Van  Sung (2012); “Natural phenoxazine alkaloids from Peristrophe bivalvis (L.) Merr.”; Biochemical Systematics and Ecology 44, 205-207 (2012). DOI:10.1016/j.bse.2012.05.009  No. BSE_2562. SCI 2012 Bimonthly ISSN: 0305-1978
 • [10]  Trịnh Thị Thủy, Nguyễn Thị Thanh Hương, Lê Thị Hồng Nhung, Phạm Thị Ninh, Trần Văn Sung (2012) ; “Nghiên cứu thành phần và độc tính từ lá Cẩm (Study on the composition and toxicity of the colourant from Peristrophe bivalvis leaves” Hội thảo Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội khu vực Tây Bắc, Lào Cai; 2012, Tr. 113-116.
 • [11]  Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Thị Phương Dung (2013), “Nghiên cứu xác định thành phần hóa học của tinh dầu gỗ thân loài Dó Trung quốc Aqualira sinensis Sprengel mọc tự nhiên ở Sơn La”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ -  ĐH Thái Nguyên, 2013, 112 (12)/2, Tr. 21-25; ISSN-1859-2171.
 • [12 ] Ngo Thi Phuong, Bui Kim Anh, Giang Thị Kim Liên , Nguyễn Thị Thanh Hương ,Le Ngoc Hung, Nguyen Tuan Anh, Le Minh Ha (2016); “Primary study on biological activities and chemical constituents of Anoectochilus roxburghii wall. Of vietnam”; Tạp chí Khoa học và Công nghệ -  ĐH Đà nẵng, 2016, 12 (109), Tr. 43-46; ISSN-1859-1531.
 • [13]. Nguyễn Thị Thanh Hương, Trương Thị Hồng Hạnh (2017); “Thành phần hóa học của loài Nhân trần Adenosma Cearuleum R.Br. thu hái ở địa bàn Thái Nguyên”; Tạp chí Khoa học và công nghệ; Đại học Thái Nguyên; 2017; 169 (09): Tr. 93 – 96; ISSN-1859-2171.
 • [14]. Nguyễn Thị Thanh Hương (2018), “Nghiên cứu thành phần hóa học dịch chiết etyl axetat  của loài bồ bồ Adenosma indiana (lour.) Merr. Thu hái ở huyện đại từ-thái nguyên”; Tạp chí phân tích Hóa, lý và sinh học, Tập 23 (2), 2018, tr. 130-135; ISSN-0868-3224
 • [15]. Mai Thanh Nga, Nguyễn Thị Thanh Hương (2019), “Khảo sát thành phần hóa học trong lá cây ngải cứu (Artemisia vulgaris L.) thu hái ở phường Tân Lập -Thái Nguyên”, Tạp chí phân tích Hóa, Lý, Sinh học; 2019, 24 (1), Tr 153-156; ISSN-0868-3224.