HOTLINE: 0889.62.6886 - 0812.980888   |   Fanpage Bschool

BLIVE IBM - Luyện Thi THPT Quốc Gia Môn Hóa Học 2021

GIỚI THIỆU

Khóa học "BLIVE IBM - Luyện Thi THPT Quốc Gia Môn Hóa Học 2021" do thầy Lâm Mạnh Cường giảng dạy được chia thành 3 lộ trình: BLIVE - I (luyện thi), BLIVE - B (luyện đề), BLIVE - M(tổng ôn).

       BLIVE - I: Khoá luyện thi có khối lượng đơn vị kiến thức lớn nhất, bao gồm 8 CHUYÊN ĐỀ cụ thể:

                    1.        Este, Lipit
                    2.        Cacbohidrat
                    3.        Hợp chất hữu cơ chứa Nitơ
                    4.        Polime và các hợp chất
                    5.        Đại cương về kim loại
                    6.        Nhóm kim loại Kiềm (IA) và kim loại kiềm thổ (IIA)
                    7.        Sắt, Crom và các hợp chất của chúng
                    8.        Hoá học và các vấn đề với môi trường

        BLIVE - B: Luyện 99 đề thi thử bao gồm: các đề do chính thầy Lâm Mạnh Cường biên soạn, các đề thi thử hot trên cả nước,...

        ○ BLIVE - M: Tổng ôn lại toàn bộ những vấn đề quan trọng của Hoá học lớp 10 và lớp 11. Bên cạnh đó, khoá học cũng hệ thống ôn tập lại các chuyên đề ở khoá BLIVE - I nhằm giúp học sinh có thể chinh phục điểm tối đa trong các bài thi/ bài kiểm tra.

Đối tượng khoá học:

 Học sinh theo khối thi có môn Hoá học: A, A2, B,…

 Học sinh mất gốc muốn lấy lại căn bản và bứt tốc điểm số.

 Học sinh có mục tiêu điểm 8, 9, 10 môn Hoá học.

Điểm khác biệt của khóa học:

 Kết hợp học với phần Lý thuyết quay sẵn trên web và Livestream chữa bài tập trong group kín.

 Thi thử, kiểm tra, đánh giá năng lực liên tục.

 Được tham gia hỏi bài và giải đáp thắc mắc trong quá trình học từ thầy Cường và các cộng tác viên.

 

Đăng kí ngay để trải nghiệm khoá học!

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

Sau khi hoàn thành khóa học, học sinh sẽ được:

 

✓  Hệ thống toàn bộ kiến thức và phương pháp giải bài tập thi đại học.

  Hiểu được bản chất các hiện tượng hóa học và các quá trình phản ứng.

  Được tiếp cận với những phương pháp giải nhanh để xử lí các bài toán phức tạp.

  Được luyện tập với kho bài tập tự luyện phong phú và đa dạng.

 Được trải nghiệm dịch vụ hỗ trợ học tập chu đáo.

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
140 bài giảng
0 phút
0 phút

Bài 1: Cấu tạo, danh pháp và tính chất của Este
phút

Bài 2: Điều chế và phản ứng hóa học của Este
phút

Bài 3: Phản ứng Este hóa và đốt cháy Este
phút

Bài 4: Phản ứng thủy phân Este
phút

Bài 5: Este và các phản ứng phụ
phút

Bài 6: Lý thuyết chung về chất béo
phút

Bài 7: Bài tập liên quan đến Chất béo
phút

0 phút

Bài 1: Lý thuyết glucozơ, fructozơ, saccarozơ
phút

Bài 2: Bài tập glucozơ, fructozơ, saccarozơ
phút

Bài 3: Lý thuyết và bài tập tinh bột, xenlulozơ
phút

0 phút

Bài 1: Cấu tạo, danh pháp và tính chất của amin
phút

Bài 2: Đốt cháy và tính bazơ của amin
phút

Bài 3: Cấu tạo, danh pháp và tính chất của aminoaxit
phút

Bài 4: Đốt cháy và tính lưỡng tính của aminoaxit
phút

Bài 5: Xác định cấu tạo hợp chất chứa N
phút

Bài 6: Cấu tạo và tính chất của peptit, protein
phút

Bài 7: Đốt cháy và thủy phân peptit đơn giản
phút

0 phút

Bài 1: Cấu tạo các polime
phút

Bài 2: Phân loại các polime
phút

0 phút

Bài 1: Cấu tạo, tính chất của kim loại, hợp kim
phút

Bài 2: Dãy điện hóa của kim loại
phút

Bài 3: Các phương pháp điều chế kim loại
phút

Bài 4: Sự ăn mòn kim loại và phương pháp bảo vệ
phút

Bài 5: Bài tập điện phân cơ bản
phút

0 phút

Bài 1: Lý thuyết chung về kim loại IA, IIA
phút

Bài 2: Nước cứng và các phương pháp làm mềm
phút

Bài 3: Bài tập CO2 phản ứng với bazơ
phút

Bài 4: Bài tập HCO3-, CO3 2- phản ứng với axit
phút

Bài 5: Lý thuyết chung về Nhôm
phút

Bài 6: Bài tập về Nhôm và sự lưỡng tính
phút

Bài 7: Đồ thị kết tủa kiềm thổ cơ bản
phút

Bài 8: Đồ thị kết tủa Nhôm cơ bản
phút

0 phút

Bài 1: Lý thuyết chung về sắt
phút

Bài 2: Bài tập phản ứng oxi hóa - khử sắt, đồng
phút

Bài 3: Lý thuyết chung về Crom
phút

Bài 4: Bài tập phản ứng nhiệt Nhôm
phút

Bài 5: Bài tập phản ứng nhiệt Nhôm cơ bản
phút

0 phút

Bài 1: Hóa học và môi trường
phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Kinh nghiệm: năm

Giới thiệu về giáo viên: 

  1. Thủ khoa 2016 trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  2. 3 năm kinh nghiệm luyện thi tại TP. HCM.
  3. tác giả của 7 quyển sách Luyện thi Hóa.

Đặc trưng giảng dạy: Lý thuyết điền khuyết, giải bài tập tư duy theo sơ đồ.