HOTLINE: 0889.62.6886 - 0812.980888   |   Fanpage Bschool

Công Phá 50 Câu Khó Nhất Đề Thi Thử Bắc - Trung - Nam 2020 Môn Toán Học

Thầy Vũ Hồng Quý | 3 năm

GIỚI THIỆU

Dành cho học sinh mục tiêu 9 - 10 điểm cho kỳ thi THPT Quốc gia.
Rèn luyện kinh nghiệm thực chiến các câu vận dụng và vận dụng cao.
Cung cấp nguồn tư liệu kiến thức cho phân khúc vận dụng cao.

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

 

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
50 bài giảng
180 phút
180 phút

Bài 1: Đề Thi HOT - Chuyên Đại học Vinh - Câu 46
Học thử 10 phút

Bài 2: Đề thi HOT - Sở Giáo Dục Hà Nội - Câu 46 và 47
9 phút

Bài 3: Đề Thi HOT - Trường THPT Đặng Thúc Hứa Nghệ An - Câu 45
7 phút

Bài 4: Đề Thi HOT - Sở Hà Nội (Lần 2) - Câu 41
8 phút

Bài 5: Đề Thi HOT
phút

Bài 6: Đề Thi HOT
phút

Bài 7: Đề Thi HOT
phút

Bài 8: Đề Thi HOT
phút

Bài 9: Đề Thi HOT
phút

Bài 10: Đề Thi HOT
phút

Bài 11: Đề Thi HOT
phút

Bài 12: Đề Thi HOT
phút

Bài 13: Đề Thi HOT
phút

Bài 14: Đề Thi HOT
phút

Bài 15: Đề Thi HOT
phút

Bài 16: Đề Thi HOT
phút

Bài 17: Đề Thi HOT
phút

Bài 18: Đề Thi HOT
phút

Bài 19: Đề Thi HOT
phút

Bài 20: Đề Thi HOT
phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Kinh nghiệm: 3 năm